Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Družstvo založeno 2012, mělo 32 členů, developer se stal prvním předsedou. 2013 prohlásil, že by docházelo ke střetu zájmů a představil nám nového předsedu. Za rok 2013 nebyla provedena a předložena závěrka, nestalo se tak ani 2014. Účetnictví vedla firma (neví se jaká) a údajně předala nekompletní dokumentaci.

Audit při změně účetní nebyl proveden a stávající účetní převzala družstvo v roce 2015. Na schůzi cca. 2018 bylo družstevníkům oznámeno, že v letech 2013- 2014 vznikla ztráta 900.000 Kč. Nikdy dříve to představenstvo neoznámilo. Až do dnešního dne nebyla předložena k odsouhlasení žádná závěrka.
Představenstvo chce, aby družstevníci dodatečně odsouhlasili závěrky - přičemž za rok 2013 a 2014 údajně není dokumentace a zároveň chce odsouhlasení navýšení poplatků za účelem pokrytí ztráty a to i navýšení anuity.
Družstevníků je k dnešnímu dni 12. Stávající předseda chce ukončit svou činnost a odkoupit dům, stejně tak místopředseda.

Otázky:
Co můžeme udělat, abychom časem nepřišli o domy?
Lze podat trestní oznámení na představenstvo za vznik ztráty 900.000 Kč v letech 2013-2014?
Lze podat trestní oznámení za špatné hospodaření představenstva, které za dobu svého působení dovolilo, aby dluh neplatičů za necelé tři roky dosáhl částky 850.000 Kč o čemž družstevníci neměli ani potuchu - přičemž místopředsedkyně a členka družstva byli neplatiči největší?
Lze nějakým způsobem donutit představenstvo, aby se snažilo sehnat doklady za rok 2013 a 2014 - dosud to neučinilo?
Pomohly by k objasnění a dohledání ztrát bankovní výpisy, která banka musí uchovávat 10 let a tudíž by ještě dohledání bylo možné?
Co můžeme vůbec udělat, aby viníci byli potrestáni a nakonec to nepostihlo nás, zbývající družstevníky a aby ztrátu neplatila třeba pouze 5 členů, pokud ostatní dúm odkoupí? Děkuji, Bohuslav

 

ODPOVĚĎ:
Odsouhlasovat závěrku bez řádných podkladů není zcela žádoucí, představenstvo by mělo doložit, jak došlo k těmto číselným výsledkům. Pokud není k dispozici veškerá dokumentace, lze získat informace i z dílčích dokumentů, třeba z Vámi zmiňovaných bankovních výpisů. Současně může být představenstvo odpovědné za to, že nejednalo s péčí řádného hospodáře, jak předvídá zákon. Od řádného hospodáře se očekává, že bude činit právní jednání týkající se družstva odpovědně a svědomitě a stejným způsobem bude rovněž pečovat o majetek družstva, jako by šlo o jeho vlastní majetek. Jestliže takto nejedná, lze po něm požadovat náhradu vzniklé škody. Trestní oznámení určitě podat můžete, policie tak prošetří, zda nebyl spáchán některý trestný čin.