Počet stránek ve webu: 40.254

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Očekávám sdělení obvinění z § 148 Trestního zákoníku. Pracuji jako instrumentářka. V lednu 2016 jsem byla účastna, jako 1. instrumentářka operačního zákroku u 84-leté pacientky s gynekologickou diagnozou. Shodou okolností jsem byla účastna v červnu 2016 u operace neprůchodnosti střev u téže pacientky, kdy byl v neporušeném střevě (tj. bez zánětu, perforace) nalezen tampon.

Vzhledem k tomu, že tato pacientka byla již polymorbidní, ještě v témže roce zemřela. Pozůstalá rodina podala po 3 měsících žalobu. Tato žaloba byla po šetření policií odložena na základě znaleckého posudku, že příčinou úmrtí nebyl druhý zákrok.
Rodina podala stížnost k okresnímu státnímu zástupci, který tuto stížnost zamítl. Proti tomuto rozhodnutí se rodina odvolala ke krajskému státnímu zástupci. Ten případ překvalifikoval na neúmyslné ublížení na zdraví dle §148 Trestního zákona a nechal vypracovat znalecký posudek. Z tohoto posudku vyplynulo na základě jediného nepřímého důkazu mé obvinění (jako 1. instrumentářky), neboť soudní znalec dospěl k názoru, že tampón se mohl dostat do střeva pacientky při zmíněné lednové operaci (podotýkám, že při lednovém zákroku nedošlo k výkonu na střevě).
Jsem přesvědčena, že z mé strany nedošlo k pochybení ve smyslu opomenutí mulového materiálu v dutině břišní, což je stvrzeno i v operačním protokolu. Zajímalo by mě, k jaké události se vztahuje promlčecí lhůta (první nebo druhý operační zákrok) a zároveň prosím o vysvětlení obvinění pouze mé osoby, když zákrok probíhal v týmové spolupráci pod dohledem vedoucího lékaře, v mých úkonech písemně potvrdil bezchybný průběh operace. Děkuji, Beáta

 

ODPOVĚĎ:
Ust. 148 trestního zákoníku stanovuje: Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
V této situaci je promlčecí doba 3 roky, kdy ta se počítá od každého trestného činu zvlášť.
Co se týká obvinění pouze Vaší osoby, nelze tuto otázku zodpovědět bez znalosti zmiňovaného znaleckého posudku a dalších podkladů, nicméně v případě, že bude zahájeno trestní stíhání Vaší osoby/podána obžaloba apod. , bude toto učiněno prostřednictvím písemným podkladů, které budete mít k dispozici a ze kterých musí jednoznačně vyplývat, na základě čeho je vycházeno – tj. proč jste byla obviněna Vy, z čeho je vyvozováno, že za tampon ve střevech odpovídáte Vy (že se jedná o Vaše pochybení) apod. Na základě tohoto pak můžete rozporovat jednotlivá tvrzení – např. i tím, že při prvním zákroku, kterého jste byla přítomna, nebylo do střev vůbec zasahováno a tampon se tam tak nemohl dostat.
Můžete se také obrátit na některého advokáta, aby Vás zastupoval (kontakt je zde: www.advokatikomora.cz). Ten zajistí, že Vaše práva budou náležitě chráněna.