Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Měla bych dotaz a to jaký je postup v případě opakované krádeže přičemž při třetí z nich byla překročena souhrnná částka 5000 Kč. Zajímalo by mě zda následuje nějaké vyzvání či pozvání k soudu, v jaké lhůtě a jaký je možný postih. Děkuji, Jarmila

ODPOVĚĎ:
Trestní zákoník v § 205 odst. 2 stanoví, že "Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta." Pokud tedy jednou člověk spáchal krádež, tj. přisvojil si věc v hodnotě nad 5000, -Kč, podruhé již nemusí splnit podmínku částky 5000 Kč a páchá další krádež. Pokud ale ani v jednom jednotlivém případě nepřekročil částku 5000, -Kč, pak se o krádež nejedná. Je ale otázkou, zda si státní zastupitelství po detailnějším seznámení s případem věc nevyhodnotí jako pokračující trestný čin a pak by již byla třetím odcizením splněna podmínka výše částky pro trestný čin krádeže. V takovém případě by podezřelého kontaktovala Policie a následně soud, lhůta zákonem stanovena není, záleží na vytíženosti Policie či soudu a pokud jde o postih, záleží na trestní minulosti. Pokud se jedná o člověka dosud bezúhonného, lze očekávat nějakou formu alternativního trestu, tedy podmíněně odložený trest nebo trest obecně prospěšných prací.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Opakované krádeže se souhrnnou škodou 5000 Kč - bude automaticky soud nebo předvolání k soudu?