Počet stránek ve webu: 41.537

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Moje matka zakoupila dne 20.9.1994 pozemky parc. č. 956 a p. č. 954/1 v obci Krchleby, okr. Šumperk, od tamního obecního úřadu na základě platné kupní smlouvy. R. 2018 mi darovala veškerý majetek včetně uvedených pozemků. Při přepisu v katastru nemovitostí jsem zjistila, že asi r. 1996 byla provedena digitalizace katastrálního území, při kterém bohužel došlo k zániku p. č. 956, pozemek byl přiřazen k parcele jiného čísla, a došlo k posunu hranice p. č. 951/1 v náš neprospěch.

Matka v té době byla již téměř nechodící a o celé situaci se vůbec nedozvěděla, protože vývěska obecního úřadu, která jediná o tom občany informovala, se nacházela ve dvoře vzdáleného úřadu. Z důvodu neinformovanosti jsme nemohli tudíž situaci řešit, já jsem s matkou nebydlela, bydlím v Berouně. Až v září 2018 jsem zjistila, co se vlastně stalo. Dané pozemky jsme užívali nepřetržitě od r. 1950, nejdříve v pronájmu, pak je matka tedy odkoupila. Nyní zjišťujeme, že jsme je, aniž bychom to tušili, ztratili /byly včleněny do jiných pozemků/, přestože na ně máme platnou kupní smlouvu a byly matkou řádně zaplaceny. Prosím Vás, vztahuje se na nás Institut vydržení podle platného zákona? Mnohokrát vám děkuji za radu a přeji hezký den. Brigita.

 

ODPOVĚĎ:
Přestože to ze znění dotazu výslovně nevyplývá, předpokládám, že po provedení digitalizace katastrálního území připadly Vaší matce jiné pozemky, resp. že i nadále vlastnila původně zakoupené pozemky, jejichž hranice však byly změněny.
Co se týče případného vydržení, je nutné si uvědomit, že pro vydržení musí být v zásadě splněny dvě základní podmínky:
1/ držba musí nepřerušeně trvat alespoň deset let, přičemž se započítává i držba realizovaná právním předchůdcem (tato podmínka je ve Vašem případě zajisté splněna),
2/ musí se jednat o držbu v dobré víře – držitel tedy musí být přesvědčen o tom, že pozemky (části pozemků), které užívá, jsou jeho vlastnictvím (přičemž toto držitelovo přesvědčení musí vycházet ze všech relevantních okolností a musí být přihlíženo i k běžné opatrnosti).
Ve Vámi popsaném případě by mohla být dobrá víra Vaší matky ovlivněna tím, že o změně hranic jí vlastněných pozemků se mohla dozvědět náhledem do katastru nemovitostí (což lze v poslední době učinit i online). Dále je podstatné, zda se Vaše matka v mezidobí jiným způsobem nedozvěděla, že užívá část cizího pozemku.
Dospějete-li k názoru, že dobrá víra Vaší matky byla zachována, můžete se obrátit na vlastníka pozemku, který je Vámi (resp. který byl Vaší matkou) užíván a navrhnout mu sepsání tzv. souhlasného prohlášení o tom, že vlastnicí předmětné části pozemku jste se stala Vy, a to z důvodu vydržení. Toto souhlasné prohlášení by následně bylo nutné vložit do katastru nemovitostí. Nebude-li dohoda s vlastníkem pozemku možná, nezbylo by, než se obrátit na soud s tzv. určovací žalobou. Soud by následně rozhodl (určil), zda k vydržení došlo či nikoli.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.