Počet stránek ve webu: 41.368

odebrání dlouhodobě užívaného pozemku