Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Som občanom Slovenskej republiky, v Českej republike žijem od roku 09/2015. Bol som vlastníkom vodičského preukazu Slovenskou republikou, vodičský preukaz vydaný Českou republikou som nikdy nevlastnil. 06/2014 mi na Slovensku bol slovenský vodičský preukaz odobratý a uložený zákaz riadenia motorových vozidiel na 2 roky, tento zákaz mi uplynul 06/2016.

O vrátenie vodičského preukazu som na slovensku nežiadal. Rozhodol som sa získať vodičské oprávnenie v českej republike, dočítal som sa v zákone 87a odstavec 3 písmena b, §123c zákona č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích, že osoba, ktorej bol sudom uložený trest zákazu riadenia motorových vozidiel je povinná podstupiť dopravné psychologické vyšetrení. Chcel by som sa opýtať či sa tento zákon vzťahuje aj na cudzincov, ktorým bol zákaz uložený v ich domovskej krajine a bol im odobraný vodičský preukaz vydaný domovskou krajinou a doba zákazu riadenia už uplynula? Prípadne či existuje iná prekážka, ktorá by mi bránila získať vodičské opravnénie v Českej republike? A či som povinný nejak informovať autoškolu, prípadne to niekde v žiadosti o vodičské oprávenie uviesť, že som mal uložený zákaz riadenia, ktorý už uplynul v inej krajine? Za odpoveď vopred ďakujem.

 

ODPOVĚĎ:
Zákon uvádí následující podmínky pro získání řidičského oprávnění:
  Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která
a)   dosáhla stanoveného věku,
b)   je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,
c)   je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel,
d)   má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje,
e)   splnila další podmínky stanovené tímto zákonem,
f)   není ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, není povinným v exekuci pozastavením řidičského oprávnění, osobě, které nebylo uloženo v trestním řízení přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo osobě, která nemá v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
g)   není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem,
h)   není ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, pokud se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel během této zkušební doby.
Řidičské oprávnění nelze udělit osobě, jejíž řidičské oprávnění bylo v jiném členském státě pozastaveno nebo odejmuto, nebo jí byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, pokud neuplynula lhůta pro opětovné udělení řidičského oprávnění.
Vzhledem k tomu, že u Vás zákaz řízení již uplynul, a to v roce 2016, nebrání toto získání řidičského oprávnění. Pokud splňujete všechny ostatní výše uvedené podmínky, může Vám být řidičské oprávnění uděleno.