Počet stránek ve webu: 40.639

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byl mi zamítnut kompenzační bonus pro OSVČ. Podle mne jsem všechny podmínky splnil. Je nějaká možnost, jak se proti tomu bránit? Dodával jsem tabulku příjmů a hypotetických příjmů, ale zamítli mi to z důvodu nedoplnění.   Organizuji firemní a kulturní akce, teambuildingy, sportovní události.

Pracuji jako OSVČ. Podmínku nižších příjmů o 80% jsem splnil. Všechny akce jsou pořádány v hotelích a restauracích, kterých se omezení týká. Děkuji za pomoc, Roman.

 

ODPOVĚĎ:
Nižší příjmy z důvodu poklesu výkonu činnosti o 80 % v bonusovém období jste, jak uvádíte, prokázal tabulkou příjmů a hypotetických příjmů. Pro prokázání nároku na kompenzační bonus v tomto případě samotné prokázání příjmů nestačí, ale je nutné prokázat také další skutečnosti. Podle rozhodnutí finančního úřadu, cituji: "Žadatel neprokázal, že měl v bonusovém období vykonávat činnost přímo navazující na zakázanou nebo omezenou činnost ve smyslu ust. § 6 odst. 2 ZoKB." Důvod, proč finanční úřad zastavil řízení o poskytnutí komp. bonusu je ten, že jste podle něj neprokázal skutečnost, že výkon Vaší činnosti byl vyloučen v důsledku bezprostředního zákazu nebo omezení vztahujícího se na osobu, v jejichž prostorách je Vaše činnost vykonávána podle § 6 odstvace 2 písmena b) zákona č. 461/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezení podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Takže budete muset finančnímu úřadu prokázat skutečnosti, že Vaši činnost jste skutečně vykonával (případně měl vykonávat) v prostorách hotelů a restaurací, na které se právě v bonusovém období vztahovaly zákazy a omezení v důsledku vládních opatření. Zmíněné skutečnosti můžete finančnímu úřadu prokázat (nestačí tvrzení nebo pouhé konstatování, že akce provádíte v restauracích a hotelích, protože jiné OSVČ třeba činnosti podobné té Vaší provozují ve venkovních prostorech, ale Vy jste závislý na prostorech subjektů dotčených vládními opatřeními, tj. prostory hotelů a restaurací) například pomocí smluv nebo dohod o pronájmu nebo rezervaci prostor v hotelích nebo restauracích, ve kterých jste akce pořádal, případně měl pořádat, dále třeba pomocí faktur za nájem prostor v restaraci nebo hotelu. Pokud ještě neuběhla lhůta 30 dnů od doručení rozhodnutí, můžete se proti němu odvolat, ovšem nejjednodušší bude pro Vás podat novou žádost o KB (kompenzační bonus) za uvedené období, ve které navíc (oproti předchozí žádosti) doložíte výše zmiňované skutečnosti. Do 5. 1. 2021 ještě stále můžete podat žádost o KB za 1. bonusové období, kterého se týkala Vaše původní žádost.