Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prodal jsem auto a kupujícímu jsem dal všechny doklady od vozidla a plnou moc, aby auto na sebe přepsal. Po 12 dnech jsem stále vlastník vozidla já a disponuji pouze Kupní smlouvou (nemá ani ověřené podpisy). Jaké mám ze zákona možnosti, abych se vymohl přepsání vozidla i když kupující nabízí tohle auto k prodeji. Děkuji. Petr.

ODPOVĚĎ:
Zákon umožňuje, aby došlo k přepisu vozidla i bez součinnosti kupujícího, ale vyžaduje, aby prodávající disponoval nějakými doklady – typicky protokolem z evidenční kontroly, který není starší 30 dnů (toto bývá nejčastější problém). Pokud ovšem žádné doklady nemáte, úřad vozidlo bez součinnosti kupujícího nepřepíše.
Můžete vyzvat kupujícího, aby splnil svou povinnost ze smlouvy a vozidlo přepsal (zde je ovšem nezbytné předem důkladně prostudovat smlouvu). Pokud by na tuto výzvu (písemnou) nebylo reagováno, můžete od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení vozidla oproti vrácení kupní ceny.