Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obdržel jsem rozhodnutí správního orgánu, které nebylo vydáno v souladu s § 71 správního řádu ve stanovené lhůtě. Lhůta 30 dnů od zahájení řízení nebyla dodržena. Doba nezbytná k opatření údajů podle § 6 odst. 2 správního řádu uplynula dne 20.08.2018. V souladu s § 71 odst. (3) písm. a) a odst. (4) uplynula lhůta pro vydání platného rozhodnutí dne 19.09.2018.
Je takové rozhodnutí platné? Děkuji, Matouš

ODPOVĚĎ:
Nedodržení lhůt samo o sobě nezpůsobuje neplatnost rozhodnutí. Nicméně pokud postup správního orgánu neodpovídá zákonu, vzniká zde možnost domáhat se náhrady škody, a to za nesprávný postup úřadu (typicky právě. průtahy v řízení, nečinnost) dle zákona č. 82/1992 Sb.
Právo na náhradu škody za nesprávný úřední postup má ten, jemuž byla nesprávným úředním postupem způsobena škoda.
Tento nárok je třeba uplatnit u příslušného orgánu – dle správního orgánu, který se dopustil průtahů v řízení – jelikož neuvádíte, o jaký správní orgán se jedná, nelze konkrétně určit, u kterého uplatnit (typicky to ovšem bývá některé ministerstvo).

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Pozdě vydané rozhodnutí správního orgánu (po více než 30 dnech) - je platné nebo ne?