Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Náš soused měl dle územního rozhodnutí dokončit stavbu manipulační plochy pro obsluhu zahrady k 31.12.2018. Stavba v těsné blízkosti našeho plotu není dokončena a neodpovídá projektové dokumentaci a navíc je zneužívána, stejně jako jeho zahrada, pro podnikatelské účely stavebníka - dovoz a prodej štěrku, vrakoviště, parkoviště pro bagry a těžkou dopravní techniku.


Imise v podobě hluku, prachu, otřesů, výfukových plynů a znemožnění užívat naši zahradu jsou nesnesitelné.
Na stavební úřad jsme podali několik stížností - bylo nám řečeno, že se nedá nic dělat, stavební zákon to neumí řešit. Na náš návrh na zahájení řízení o zrušení stavby se nám p. inženýrka vysmála - prý se dá vše na žádost stavebníka dodatečně zlegalizovat a žádná projektová dokumentace nikoho nezajímá a stavebník nemusí respektovat nařízení stavebního úřadu. Nemáme tedy šanci na uplatnění svých občanských práv? Děkuji Vám za odpověď. Eva.

ODPOVĚĎ:

Určitě trvejte na podaném návrhu na zahájení řízení o odstranění stavby, kdy v tomto řízení můžete namítat mj. i to, že daný stavební záměr Vás obtěžuje hlukem, prachem, otřesy apod. Stavební úřad je povinen se těmito námitkami zabývat a zohlednit je. To ovšem nevylučuje, že se daný záměr nakonec podaří schválit a zlegalizovat.
Pokud by se ani před stavebním úřadem nepodařilo dosáhnout požadovaného výsledku, můžete ještě podat žalobu k civilnímu soudu a požadovat, aby se soused zdržel nežádoucího jednání, kterým Vás obtěžuje – opět zmiňovaný hluk, prach apod.