Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Již delší dobu řešíme v našem bytovém domě problém se soudy, kteří bydlí nad našim bytem. Ustavičně a pravidelně se od sousedů v době nočního klidu se ozývají rány, padání věcí, šoupání nábytku po zemi, velmi hlučné dupání tamních nájemníků. Panelový dům není bytové družstvo ale společenství vlastníků. Byt nad námi, kde řešíme denní porušování nočního klidu je v osobním vlastnictví majitele, který tam má nájemníky.

Majitel bytu není zrovna otevřen solidní a slušné diskuzi, aby si nájemníky umravnil. S nájemníky jsme se snažili situaci řešit, avšak jedná se o né zrovna zdvořilé a slušně vystupující občany, kteří samozřejmě vše popírají, avšak je zcela transparentní, odkud hluk jde. Je zde prosím nějaká možnost, či mechanizmy jak v dané situaci postupovat a donutit majitele bytu, aby ukáznil své nájemníky? Policii ČR jsme volali několikrát, ale ti akorát přijedou, zaklepou na sousedy, ti samozřejmě dveře neotevřou a je hromové ticho, tak samo po odjezdu policie a následně už se jen občas v danou noc ozve nějaká rána či bouchnutí / dupot. To jest ovšem celá práce přivolané policie. Další den, opět to samé a tak pořád dokola. Velmi pěkně děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Vlastník jednotky odpovídá za dodržování pravidel stanovených pro váš bytový dům, věc je tedy nutné řešit primárně s ním. Nájemníci jsou však odpovědní, pokud by bylo prokázáno spáchání přestupku proti veřejnému pořádku dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona o některých přestupcích.
Přímo s vlastníkem bytu lze věc řešit prostřednictvím dvou žalob, kdy výhodnější se jeví podání druhé z nich.
Na majitele bytu můžete přímo Vy podat tzv. sousedskou žalobu, kdy však spory bývají zdlouhavé a výsledky nejisté. Před samotným podáním žaloby je nutné majiteli bytu zaslat předžalobní výzvu a až poté případně podat žalobu.
Druhou možností je žaloba společenství vlastníků jednotek, kterou podává správce, na nařízení prodeje jednotky vlastníka, který „podstatně omezuje nebo znemožňuje výkon práv ostatních vlastníků jednotek“ (viz níže citace aktuálního ustanovení § 1184 občanského zákoníku). Výkonem práv se pak rozumí právo na nerušený výkon vlastnického práva v tomto případě před hlukem, kdy noční klid je definován v § 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.
Aby bylo možné tuto žalobu podat, je nutné prostřednictvím výboru společenství vlastníků jednotek dotčenému vlastníkovi nejprve zaslat písemnou výstrahu (nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou). Tato výstraha musí obsahovat důvod jejího udělení (opakované a trvalé rušení nočního klidu, čímž je podstatně omezováno právo na nerušený výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek), upozornění na možnost podání návrhu k soudu na nařízení prodeje jednotky a výzva, aby se vlastník porušování povinnosti dodržovat v bytovém domě noční klid zdržel. Dále je nutné dotčenému vlastníkovi stanovit minimálně třiceti denní lhůtu k nápravě. Pakliže není ve lhůtě náprava sjednána, lze podat žalobu, k čemuž je však zapotřebí souhlasu většiny vlastníků jednotek (nepřihlíží se k hlasu dotčeného vlastníka).
Doporučuji ideálně ještě před zasláním výstrahy, ale zejména po jejím zaslání zdokumentovat veškeré rušení nočního klidu, ideálně kopiemi úředních záznamů přivolané městské policie, či návrhy na podání přestupku proti veřejnému pořádku dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona o některých přestupcích, případně rozhodnutími o udělení pokuty za tento přestupek. Tímto bude v v případném soudním řízení prokázáno, že k rušení nočního klidu skutečně dochází. Dále je možné rušení nočního klidu prokázat i svědeckými výpověďmi sousedů (proto by si měli vést záznamy, kdy k rušení dochází, aby se u soudu shodovali a tím byli jejich výpovědi věrohodnější).
Doporučuji alespoň pro sepsání žaloby využít služeb advokáta.
Citace ustanovení § 1184 občanského zákoníku:
(1)   Na návrh osoby odpovědné za správu domu může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který i přes písemnou výstrahu osoby odpovědné za správu domu porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek.
(2)   Ve výstraze podle odstavce 1 se uvede důvod jejího udělení, upozornění na možnost podání návrhu na nařízení prodeje jednotky a výzva, aby se vlastník porušování povinností zdržel, popřípadě aby následky porušování povinností odstranil; k tomu se vlastníkovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů.
(3)   S podáním návrhu podle odstavce 1 musí vyslovit souhlas většina všech vlastníků jednotek; při určení většiny potřebné pro vyslovení souhlasu se nepřihlíží k hlasu vlastníka podle odstavce 1.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.