Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

3/2022 byl můj syn napaden v baru a utrpěl újmu na zdraví v podobě ulomeného předního zubu. K celému incidentu byla přivolána Policie ČR, která udělala šetření na místě. Útočník stačil utéct. Můj syn podal téhož dne na policii podnět k projednání přestupku a provedl výpověď. Následující den Policii poskytl i jméno a totožnost útočníka, který mu zranění způsobil.

Totožnost vypátral od svědků a barmana klubu, kde k incidentu došlo. Policii taktéž sdělil, že útočník má na ruce tržné zranění způsobené zřejmě ulomeným zubem mého syna.   05/2022 oslovila Komise pro projednání přestupků mého syna, zda chce uplatnit nárok na náhradu škody. Syn tuto možnost uplatnil, ale od té doby k dnešnímu dni nedošlo k žádnému posunu.   Syn již několikrát oslovil předsedu přestupkové komise a domáhal se nějakého výsledku. Bohužel dostal pouze odpovědi jako "o prázdninách je těžké se setkat se členy komise", "nyní je chřipková epidemie", "mám to na stole" - atd. Ptala jsem se, zda tato kauza bude ignorována do doby, než dojde k něčemu horšímu než vylomení zubu. Bylo mi řečeno, že mě zcela chápou, ale přesto k dnešnímu dni nic neprojednali.   Chtěla bych se zeptat, na koho se má syn obrátit, jak má postupovat, aby se komise přestupkem začala zabývat a konečně došla k nějakému závěru. Aby si útočník uvědomil, co způsobil a hlavně ať si v budoucnu rozmyslí jak bude konat, než někomu ublíží. Děkuji za odpověď Sylva.

ODPOVĚĎ:

Můžete se písemně obrátit na nadřízený orgán a požádat jej, aby učinil opatření proti nečinnosti přestupkové komise. Nadřízený správní orgán je povinen se tímto zabývat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.