Počet stránek ve webu: 42.413

opatření proti nečinnosti přestupkové komise