Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěl bych se zeptat, jaký postih hrozí fyzické osobě, která nepodala daňové přiznání za rok 2019 (dostala potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele a dále s ním nepracovala). Prokazatelně měla pracovní poměr z HPP, ukončila PP ve zkušební době a čistý příjem více než 6.000 Kč. Děkuji a přeji hezký den.

ODPOVĚĎ:
Samotné obdržení potvrzení o zdanitelných příjmech automaticky neznamená povinnost podat daňové přiznání. Pokud jste měl za kalendářní rok příjmy pouze z pracovního poměru od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů za sebou (nikoliv zároveň), potom nemáte povinnost podat daňové přiznání. Zároveň nemáte povinnost podat daňové přiznání pokud Vaše celkové příjmy za kalendářní rok nepřesáhly 15.000 Kč (hrubé příjmy). Pokud jste v kalendářním roce pobíral příjmy od více zaměstnavatelů zároveň, potom máte povinnost podat daňové přiznání. Pokud nepodáte daňové přiznání, ačkoliv máte povinnost jej podat, hrozí Vám pokuta za opožděné tvrzení daně ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení (pokud je prodlení delší než 5 pracovních dnů), nejvýše však 5 % stanovené daně, tato pokuta Vám nebude předepsána, pokud bude činit méně než 200 Kč. Zároveň s tímto, pokud je více než 50 % celkového základu daně tvoří příjmy ze zaměstaneckého poměru, potom se výše pokuty za opožděné tvrzení daně snižuje na desetinu. Dalším postihem je úrok z prodlení za každý den prodlení s placením daně počínaje 5. pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne splatnosti včetně ve výši repo sazby České národní banky zvýšené o 14 %, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení se nepředepíše pokud nepřesahuje 200 Kč.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.