Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Byla jsem sousedem napadena, kdy počkal, až půjdu se psem a jak slyšel, že jsem zavřela v bytovce dveře, při průchodu v přízemí na mě vystartoval a řval na mě, šel stále za mnou až k popelnicím a tam mě uhodil pěstí do obličeje, rozbil mi brýle. Svědek mi šel na pomoc, ale komplic /kamarád tohoto souseda/ ho vytlačil z brány u pozemku bytovky.

Jiní svědci nejsou. Nahlásila jsem vše na PČR, byla jsem na RTG, naštěstí jsem byla v pořádku. Nyní po roce (10/2020) přišel dopis z města, že se mám dostavit k šetření Přestupku, kdy mě soused obvinil, že jsem ho udeřila vodítkem do čela (je vyšší než já, oba psy jsem měla na nakrátko zacvaknutých flexi vodítkách a v rukou jsem kromě toho ještě držela 2 pytle s odpadky. Odstěhovala jsem se s dcerami do pronájmu, bála jsem se tam dále bydlet, s jeho manželkou proti mě štvali další sousedy. Mám dotaz - můžu požádat o jednání v jiný čas než tam bude on z důvodu, že se ho bojím? A mám podat trestní oznámení za pomluvu, že on lže, aby mě znevěrohodnil před úřadem a policií? Můžu si na jednání vzít doprovod? Můžu si jednání nahrát na mobil? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Účastníkem řízení je poškozený v té části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení. V tomto řízení o přestupku, ve kterém Váš soused tvrdí, že jste jej udeřila vodítkem, má postavení poškozeného. O nařízeném ústním jednání je tak vyrozuměn a současně poučen, že může nejpozději u prvního jednání uplatnit nárok na náhradu škody. Tudíž je oprávněn se jednání účastnit. V případě, že takto uplatní nárok na náhradu škody, má postavení účastníka řízení a s tím souvisí i jeho právo klást otázky, tj. je oprávněn být přítomen Vaší výpovědi a dotazovat se.
Trestní oznámení podat můžete, a to na kterékoliv pobočce policie ČR. Ta následně prošetří jednání Vašeho souseda, zda se jím nedopouští některého z trestných činů.
Ústní jednání je neveřejné, ledaže zákon či správní orgán (přestupková komise) určí, že je jednání veřejné. Nicméně vždy si s sebou můžete vzít svého právního zástupce (advokáta), což může být zejména v tomto druhu sporů přínosné.
Co se týká audio-/audiovizuálního záznamu jednání před přestupkovou komisí, zde platí, že jako soukromoprávní osoba jej můžete pořizovat jen se souhlasem osob, které budou takto zaznamenány (to neplatí pro členy přestupkové komise, kteří vystupují z vrchnostenské pozice, u těchto osob není jejich souhlas vyžadován).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.