Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1980 jsem koupil rodinný dům RD. Jeho půdorys neodpovídá zákresu na mapách katastru nemovitostí ČR, tedy KNČR. Koupě se souhlasem tehdejšího městkého národního výboru, tedy MNV, bez výhrad. V roce 2005 jsem zhotovil navíc jednu místnost v 1. NP, s projektem, zkolaudováno úřadem, bez výhrad.

Nyní se mi doneslo, že zdejší magistrát (město Třinec) rozděluje občanům pokuty za nesouhlas výměry staveb s mapou katastru (peníze do místní pokladny). Je takové chování oprávněné a jsem povinen vyměřit skutečný stav a podat návrh na vklad do katastru nemovitostí? Děkuji za radu a zdravím. Oldřich.

 

ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě by bylo v první řadě nutné zjistit, o jaké pokuty se má (údajně) jednat (tzn. za jaký přestupek - dle jakého právního předpisu - mají být tyto pokuty vybírány) a do jaké míry se jedná pouze o fámu.
Je pravdou, že stavební úřad může například udělit pokutu za výstavbu či užívání tzv. černé stavby (tedy stavby, která nebyla stavebním úřadem povolena, popř. nebyla povolena její změna). Vámi popisovaný (údajný) postup města však může stejně tak souviset například s revizí katastrální mapy (prováděnou katastrálním úřadem), popř. může mít vztah k dani z nemovitých věcí.
V současné chvíli Vám lze doporučit ověřit (nejlépe u těch, kteří už nějakou takovou pokutu dostali), dle jakého právního předpisu a jakým konkrétním úřadem je postupováno. V druhé řadě pak můžete uvést zápis v katastru nemovitostí do souladu se skutečností (což by mělo obnášet geometrické zaměření skutečné zastavěné plochy Vašeho domu a zanesení tohoto údaje do katastru nemovitostí - nezbytné kroky Vám doporučuji předem konzultovat s místně příslušným katastrálním úřadem, jehož názor je samozřejmě určující).  


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Pozemek koupený za socialismu neodpovídá aktuálnímu zákresu na katastru - právo na pokutu za nesouhlas výměry staveb s mapou katastru
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.