Počet stránek ve webu: 40.040

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

13.7.2019 mi bylo odtaženo vozidlo z důvodu čistění komunikace. Vozidlo bylo zaparkované na bezplatném parkovišti před domem. Bylo nepojízdné s propadlou STK, ale zaplacené a platné povinné ručení. Měl jsem v úmyslu auto opravit a nechat projít STK. Ten den jsem odjel na několik dní pracovat mimo bydliště.

27.7.2019 jsem byl jako poškozený účasten dopravní nehodě. Zezadu do mne narazilo vozidlo a odmrštilo mě na vozidlo přede mnou. Pojišťovna prohlásila, že na mém vozidle vznikla totální ekonomická škoda. Utrpěl jsem tazv. whiplash syndrom se silnými bolesti krku, bolesti hlavy, psychickými problémy a velkou únavou. Spal jsem i 12 hodin. denně. Na odtažené vozidlo jsem zapomněl. Postupně jsem se léčil a uzdravoval. Nyní už rehabilituji. 26.8.2019 jsem chtěl vozidlo ze záchytného parkoviště vyzvednout, ale bylo mi řečeno, že musím zaplatit parkovné v hotovosti cca 15.000 Kč plus za odtah. Tuto částku si nemohu dovolit a chtěl jsem se zeptat zda to není protiprávní jednání ze strany města Kladna. Navíc jsem se dočetl, že taková praxe již prý není několik let možná. Cituji: "Nejvyšší soud rozhodoval v kauze ženy z České Lípy, která měla za odtaženou Škodu 120, zadržovanou dva roky na parkovišti, zaplatit cca 130.000 Kč. Nejvyšší soud změnil judikaturu nižších soudů a rozhodl, že obce mají právo auto zadržet jen po dobu, kdy existuje veřejný zájem – tedy po dobu skutečného čištění dané silnice. Pak musí vozidlo vrátit zpět. Vlastník silnice tak nesmí po majiteli „zapomenutého“ auta chtít parkovné, ale může požadovat náhradu za samotný odtah."  Chtěl jsem se zeptat, jestli je to pravda a jaký byste mně doporučili postup. Děkuji moc

 

ODPOVĚĎ:
Vámi zmiňovaný judikát lze použít i na Vaši situaci (jedná se o obdobnou situaci), zde výňatek z judikátu:
…. platí, že, nerespektuje-li vlastník vraku výzvu k odstranění vraku, odstraní a zlikviduje vrak vlastník příslušné pozemní komunikace na náklady vlastníka vraku. Toto oprávnění vlastníka komunikace sleduje cíl, aby vrak [silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu - § 19 odst. 2 písm. g) zákona o komunikacích] byl „definitivně“ odstraněn, doslova zlikvidován. Není proto žádného důvodu, aby vlastník příslušné pozemní komunikace vrak skladoval nebo parkoval, dokonce na střeženém parkovišti. Jak vyplývá z ustanovení § 19 odst. 3 zákona o komunikacích, po odtažení vraku má vlastník příslušné pozemní komunikace vozidlo zlikvidovat. I kdyby (k čemuž ale není žádný důvod) mělo dojít k časové prodlevě mezi odtažením vraku a jeho likvidací, není žádného důvodu, aby takovýto časový úsek byl vrak (určený stejně k likvidaci) uložen na střeženém parkovišti a tím v souvislosti s jeho likvidací vznikaly další náklady.
Pokud Vaše vozidlo splňuje definici „vraku“, lze aplikovat výše uvedené a nemělo být Vám být účtováno uskladnění vozidla.
Zde doporučuji předmětný judikát vytisknout a s písemným vyjádřením zaslat na úřad s tím, že nesouhlasíte s placením poplatku za uskladnění vraku.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Placení parkovného po odtažení auta, automobilu, vozidla kvůli čištění silnice - je oprávněné?