Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2017 jsem byl ošetřen na protialkoholní záchytné stanici, kde mi také byla vydána faktura za toto ošetření. Tuto fakturu jsem řádně a včas zaplatil, což můžu doložit výpisem z účtu. Prostřednictvím datové schránky mi nyní byl doručen rozsudek, dle kterého jsem do tří dnů povinnen uhradit náklady za toto ošetření (1.950 Kč + úroky) a náklady za právní zastoupení (1.489 Kč).

Dle tvrzení žalobce jsem náklady na ošetření neuhradil, což ovšem není pravda, neboť jsem zaplatil neprodleně. Soudkyně ovšem dala za pravdu žalobci, a byl jsem vyzván zaplatit to, co jsem již dávno zaplatil + úroky a náklady právního zastoupení. Soudního jednání jsem se neúčastnil, neboť se nezdržuji na adrese trvalého vydliště, a žaloba mi tudíž nemohla být doručena.   Hlavní problém je v tom, že proti tomuto rozsudku nelze podat odvolání (§ 202 odst. 2 o. s. ř.).   Jak se mám tedy bránit? Mohu například podat stížnost na soudkyni, že si dostatečně neprostudovala důkazy (žalobce by měl doložit svůj výpis z účtu na důkaz toho, že jsem mu nezaplatil)? Případně žalovat žalobce za podvod, protože ode mne vymáhá dluh, který nikdy nevznikl (protože, jak už jsem uvedl, vymáhanou částku jsem uhradil řádně a včas)?   Jak mám tedy postupovat, pokud se proti tomuto rozsudku nemohu odvolat? Mám nárokovanou částku zaplatit, a následně ji znovu vymáhat po žalobci? Nebo nic neplatit a rovnou podat trestní oznámení za podvod (kterého se, dle mého názoru, žalobce dopustil, když ode mne neoprávněně vymáhá peníze)? Mohu se případně obrátit na ombudsmana, nebo jakoukoliv jinou instituci, která by mi v tomto pomohla?   Moc děkuji za odpověď.  

 

ODPOVĚĎ:

V daném případě bych doporučila podat k soudu žalobu o obnovu řízení. Pokud jsou náklady řízení pravomocně přiznány, pak je může žalobce vymáhat, a to i exekučně, byť k jejich přiznání nebyl nárok. Žalobce ale pravděpodobně důkaz o Vaší úhradě vůbec nepředložil a soud rozhodoval pouze z obsahu spisového materiálu, když jste nereagoval na výzvu k vyjádření, která Vám byla nepochybně doručována na jedinou známou adresu. Navštivte advokáta - seznam na www.advokatikomora.cz a domluvte se na dalším postupu, nicméně já doporučuji podat žalobu o obnovu řízení, kdy výsledkem by mělo být obnovení procesu, kde byste prokázal, že jste provedl úhradu včas.