Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)
Text informuje o odvolání a zmiňuje i lhůtu na odovolání proti rozsudku soudu prvního stupně. Dozvíte se v něm také jak odvolací soud rozhoduje.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
V praxi se předběžné opatření skutečně někdy zneužívá k tomu, aby navrhovatel znepříjemnil život osobě, proti které předběžné opatření směřuje. Například tím, že mu soud na základě návrhu „zablokuje“ nemovitost. Předběžné opatření má totiž své riziko a nevýhodu. Pro krátkost lhůt k rozhodnutí o návrhu nemůže soud provádět dokazování a vychází z toho, co je v návrhu uvedeno, a z toho, co navrhovatel k návrhu připojí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Aby bylo soudní rozhodnutí co nejspravedlivější, existuje systém řádných a mimořádných opravných prostředků. Nejznámějším z nich je odvolání, kterým se lze bránit téměř proti každému rozsudku. V civilních věcech je jisté omezení, protože odvolání nelze podat proti rozsudku, kterým bylo uloženo zaplatit menší částku než 2000 Kč.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Zjednodušeně řečeno, jsou to výdaje, které účastník nebo stát vynaloží, aby bylo zajištěno dokazování v potřebném rozsahu a aby byl vynesen rozsudek.Jsou to například náklady vynaložené účastníkem na právní zastoupení (odměna advokáta), na zaplacení soudního poplatku, ušlá mzda, cestovné, náklady na znalce (znalečné), svědka (svědečné).

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Zjednodušeně lze říci, že v trestním řízení o vině a trestu, v civilním řízení o uložení povinnosti. Výrok odsuzujícího rozsudku v trestním řízení zní tak, že obžalovaný je vinen, že se dopustil určitého protiprávního jednání, tímto jednáním spáchal určitý trestný čin a za to se odsuzuje k určitému trestu. Není-li vina obžalovanému prokázána, zní výrok tak, že se obžalovaný zprošťuje obžaloby.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)
Především máte právo se každého jednání zúčastnit. Soud sice může jednat ve vaší nepřítomnosti, ale musí být splněna přísná procesní pravidla. Pokud se řádně omluvíte, důvod své nepřítomnosti doložíte a požádáte o odročení, téměř s jistotou lze tvrdit, že jednání bude odročeno. Zejména to bude platit u první takové omluvy.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Právě proto, že jednání je svázáno přesnými pravidly lze jeho věcný průběh poměrně přesně odhadnout. Když bude vše probíhat bez problémů, počítejte s následujícím průběhem jednání:

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Když se nevhodně chováte u jednání, přijdete k němu bez rozumné omluvy pozdě, rušíte soudce svými poznámkami během výslechu svědků, znalců, účastníků řízení, dáváte najevo svůj nesouhlas s tím, co vyslýchané osoby uvádějí.

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)
Jistě. To platí všude a u soudu možná ještě více. Pamatujte, že u soudu nejste na obyčejném obchodním jednání, ale na jednání soudním, které se bude odehrávat pod státním znakem a jménem státu bude vynesen rozsudek. Tomu odpovídají i přesně stanovená pravidla chování. Z jednání je třeba mít zdravý respekt, nikoliv však strach. Soudce provede jednáním i účastníka práva zcela neznalého.

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.50 (2 hlasů)
Do spisu budete občas potřebovat nahlédnout. Zejména před nařízeným jednáním je to vhodné, abyste se na ně náležitě připravili. Ze spisu si můžete činit kopie jednotlivých listin a součástí spisu, získat stejnopis ztraceného rozsudku. Proto je třeba vědět, jak spis najdete.