Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Zahájení soudního řízení je velice významný okamžik, jímž se vaše věc dostává před soud, u kterého je nadále vše svázáno přísnými a přesnými pravidly. To je rozdíl od doby, kdy jste se pokoušeli problém vyřešit mimosoudně. Tato pravidla určují procesní předpisy: pokud jde o trestní věc - trestní řád (tr. ř.), pokud jde o civilní věc - občanský soudní řád (o. s. ř.), pokud jde o správní žalobu – soudní řád správní (s. ř. s.).

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Nahlížení do soudního spisu je možné. Probíhá v soudní kanceláři a to v úředních hodinách soudu. Článek upravuje kdo smí a kdo nesmí nahlížet, zda se mohou pořizovat kopie a kolik stojí, dále jakým způsobem probíhá nahlížení a co k tomu potřebujete.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Může se stát, že nebudete s prací soudu spokojeni. Především s délkou (dobou) soudního řízení a nebo s prací soudce. Je následně možné podat si stížnost. Článek popisuje kde je možné si stěžovat a na co.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Pokud nejste spokojeni s vyřízením stížnosti předsednou soudu, můžete projevit svůj nesouhlas. Nadřízený soud nebo Ministerstvo spravedlnosti rozhodne o tom, zda způsob vyřízení je dostatečný a odpovídající situaci či nikoliv.

 

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Je to výjimečný institut sloužící k rychlé a prozatímní úpravě nějakých poměrů. Povinnost soudu ukládá o návrhu na předběžné opatření rozhodnout do 7 dní.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka obsahuje seznam všech soudů v ČR i s kontakty (město, adresa a PSČ, telefonní a faxová čísla, emailové  a internetové adresy).

5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Chystáte se k soudu a ptáte se na kolik vás přijdou soudní poplatky? Zajímá vás jaké jsou nejobvyklejší částky složené na účet soudu a jakým způsobem je můžete uhradit?

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jak už to bývá, každý má svá práva a povinnosti. A nejinak je to u svědků u soudu. Jak to probíhá v jednací síni a jaký je postih, pokud bude vaše výpověď křivá, lživá, tedy nepravdivá? Musí vás zaměstnavatel k soudu uvolnit z práce? Tyto a jiné otázky článek probírá.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jen málokoho by napadlo lhát u soudu. I na tuto situaci trestní zákoník však myslí a pokud by se už někdo takovéto skutečnosti dopustil a pravda se provalila, neminula by ho sankce - peněžitý trest, podmíněný nebo dokonce i nepodmíněný trest odnětí svobody.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Svědečné je jakási odměna státu za to, že svědek přišel k soudu svědčit. Jde o jakousi náhradu výdajů a ušlého zisku. Když budete předvoláni jako svědci, přečetěe si pozorně předvolání. Na něm je poučení, co všechno pootřebujete k uplatnění svědečného.