Počet stránek ve webu: 41.226

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsem absolventkou bakalářského studia fyzioterapie, nyní studuji již magisterský obor. Ráda bych si udělala neakreditovaný masážní kurz a pracovala v Nestátním zdravotnickém zařízení na dohodu o provedení práce DPP a dělala pouze masáže těhotných. V zákoníku práce jsem nalezla pouze, že jako bakalář fyzioterapie musím pracovat rok pod odborným dohledem při vykonávání fyzioterapie.

Já bych ale pouze chtěla dělat masáže - regeneračního charakteru. Aby to bylo legální, mohu s bakalářským titulem a neakreditovanými kurzy s certifikáty tuto činnost vykonávat? Nebo to mohou dělat pouze lidé s akreditovaným kvalifikačním kurzem masér? Předem děkuji za odpověď. Ivana.

 

ODPOVĚĎ:

Jelikož Váš dotaz směřuje de facto k vymezení odborných kompetencí, je vhodné začít u vyhlášky č. 55/2011 Sb. , která ve svém § 38 vymezuje kompetence zdravotnické profese „masér ve zdravotnictví“. Konkrétně je masér ve zdravotnictví oprávněn (a to pod odborným dohledem fyzioterapeuta nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína) :
a/ provádět klasické masáže,
b/ aplikovat teplo, například za použití soluxu nebo parafínu,
c/ podávat zábaly,
d/ připravovat a podávat částečné i celkové koupele, včetně přísadových, a provádět základní vodoléčebné procedury,
e/ v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.
Co se týče odborných kompetencí fyzioterapeuta, je zapotřebí nahlédnout do § 25 vyhlášky č. 55/2011 Sb. , dle něhož je fyzioterapeut oprávněn stanovovat a provádět bez odborného dohledu v souladu s diagnózou lékaře případně v souladu s doporučeným postupem lékaře, pokud je stanoven, a na základě vlastních vyšetření optimální varianty a kombinace fyzioterapeutických postupů tak, aby bylo dosaženo cíle požadovaného lékařem. Přitom zejména může:
a/ provádět vyšetření, která jsou nutná pro stanovení dalšího postupu ve fyzioterapii, zejména zjišťování anamnézy, vyšetření postury, pohybového systému, vyšetření jednotlivých tělesných segmentů, vyšetření dechových funkcí, a to zejména pomocí manuálních postupů, měření, specifických testů a přístrojových diagnostických metod,
b/ provádět komplexní kineziologické vyšetření včetně diagnostiky funkčních poruch pohybového systému, diagnostiku bolestivých a spoušťových bodů, algeziologické vyšetření, škálové hodnocení spasticity a dalších neurologických projevů,
c/ provádět analýzu běžných denních aktivit z hlediska fyzioterapie,
d/ provádět cílené ergonomické vyšetření vzhledem ke stavu pacientů a podílet se v rozsahu své odborné způsobilosti a ve spolupráci s ergoterapeutem na lékařem indikované ergodiagnostice k hodnocení pracovního potenciálu,
e/ na základě fyzioterapeutické diagnózy stanovit individuální fyzioterapeutický krátkodobý a dlouhodobý plán se znalostí patofyziologie onemocnění, vady nebo poruchy,
f/ aplikovat podle aktuálního stavu pacientů fyzioterapeutické a kinezioterapeutické metody, například manuální a přístrojové, provádět interpretaci a korekci funkčních poruch pohybového systému, zejména poruch postury, lokomoce, hybnosti, fyzioterapeutickými a reedukačními metodami,
g/ prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických metod cíleně ovlivňovat funkce dalších systémů, včetně psychických funkcí,
h/ hodnotit funkční potenciál pacienta a doporučovat kompenzační pomůcky dle stavu pacientů,
i/ aplikovat metody fyzikální terapie a balneologické procedury,
j/ hodnotit výsledný efekt fyzioterapeutické péče.
V každém případě platí, že budete-li pracovat jako fyzioterapeutka, bude nutné, aby byl nad Vaší činností po stanovenou dobu vykonáván odborný dohled (jak jste si tuto informaci správně vyhledala a jak to vyplývá z § 24 zákona č. 96/2004 Sb.).
Dle § 37/2 zákona č. 96/2004 Sb. platí, že za výkon povolání maséra ve zdravotnictví se považuje činnost v rámci rehabilitační a léčebné péče pod odborným dohledem fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína. Z tohoto ustanovení je dle mého názoru možné dovodit, že činnosti, které odpovídají odborným kompetencím maséra ve zdravotnictví jsou „podmnožinou“ odborných kompetencí fyzioterapeuta. I v takovém případě však samozřejmě platí zákonný požadavek na výkon odborného dohledu (jak píši výše).
Pakliže byste chtěla provádět masáže bez nutnosti odborného dohledu, musela byste absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz v oboru masér ve zdravotnictví. Tento požadavek vyplývá z § 37/1 zákona č. 96/2004 Sb. , dle něhož se odborná způsobilost k výkonu povolání maséra ve zdravotnictví získává absolvováním:
a/ akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru masér ve zdravotnictví,
b/ střední zdravotnické školy v oboru masér ve zdravotnictví, nebo
c/ akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru masér, pokud byl zahájen do konce roku 2018.
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 55/2011 Sb. , o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
zákon č. 96/2004 Sb. , o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.