Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Připravuji internetový projekt, který obnáší prodej alkoholu a k tomu i nějaké potraviny. Alkohol bych moc neřešil s tím nejde moc vymyslet. Myslím si, že pokud nemám možnost kolků, tak není možné například z litrové becherovky udělat 5 becherovek 0,2 litru. A co se týče prodeje alkoholu, tak jde pravděpodobně pouze o zajištění, aby to ve finále nedostala osoba mladší 18 let, že?

Avšak s potravinami se bez úprav neobejdu. Budu potřebovat například celé balení kečupu rozdělit na 10 menších dávek, tak, že každý zákazník dostane tu jednu malou dávku. Lahvičky bych si obstaral sám. Co vše musím splňovat během toho rozdělování a co vše vlastně to celkově obnáší, aby to bylo ohledně legislativy správně. Nemáme žádné extra prostory schválené hygienou a podobně. Dále bude potřeba dělat vlastní mix koření, ten se taky bude nadále plnit do nějakých lahviček. Tak u toho to bude fungovat pravděpodobně stejně jako u kečupu, že? Děkuji za veškeré info ohledně potravin a jejich úpravou a následným prodejem na internetu.  

 

ODPOVĚĎ:

V první řadě bude samozřejmě nutné, abyste si opatřil příslušné živnostenské oprávnění. Za tímto účelem Vám doporučuji navštívit místně příslušný živnostenský úřad a konzultovat s ním, jaký obor živnostenské činnosti (popř. jaké obory) by se na Váš podnikatelský záměr vztahoval (v tomto ohledu bude vše záviset na rozsahu činnosti, kterou hodláte vykonávat).
Co se týče manipulace s potravinami, jejich balení, nabízení, prodeje apod. , jedná se o oblast, která je upravena značným množstvím právních předpisů.
V oblasti českého právního řádu by Vás měl v první řadě zajímat zákon o potravinách a tabákových výrobcích, a to primárně jeho § 3, který zakotvuje základní povinnosti každého, kdo s potravinami pracuje.
Na tomto úseku existuje dále celá řada prováděcích právních předpisů, z nichž některé se budou na Vámi zamýšlenou činnost vztahovat. Jedná se například o:
- vyhlášku o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
- vyhlášku o doplňcích stravy a složení potravin
- vyhlášku o některých způsobech označování potravin
- vyhlášku o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
- vyhlášku o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
- vyhlášku o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici
Oblast potravinářství je dále upravena několika desítkami evropských předpisů (směrnice a přímo vykonatelná nařízení).
Vzhledem k tomu, že potraviny hodláte prodávat na internetu, měla by Vás dále zajímat právní úprava spotřebitelských vztahů, zakotvená především v zákoně o ochraně spotřebitele a v občanském zákoníku. V tomto ohledu Vám doporučuji konzultovat povinnosti, které Vám na úseku ochrany spotřebitele vzniknou, s místně příslušným pracovištěm České obchodní inspekce:
https://www.coi.cz/
Nakládání s potravinami je dle § 19/1 zákona o ochraně veřejného zdraví epidemiologicky závažnou činností. Z tohoto důvodu se na Vás budou vztahovat povinnosti dle § 19 a násl. tohoto zákona (například povinnost opatřit si zdravotní průkaz). Hygienické požadavky na Vaší činnost Vám doporučuji konzultovat s místně příslušným pracovištěm krajské hygienické stanice:
https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0036
Nejdůležitějším státním orgánem je v oblasti potravinářství Státní zemědělská a potravinářská inspekce, se kterou můžete konzultovat všechny aspekty samotné produkce potravin, jejich označování, balení apod. :
https://www.szpi.gov.cz/
Užitečné vstupní informace naleznete v této souvislosti například zde:
https://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?prn=1& baf=0& nid=& doctype=ART& docid=1020280& chnum=4& inqResults=11357