Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jaký je vztah mezi zaručenou mzdou a základní mzdou. Je zaručená mzda jenom základ, nebo se do ní počítají i prémie a ostatní odměny, posuzuje se zaručená mzda měsíčně nebo za delší období. Děkuji.  

ODPOVĚĎ:

Zákoník práce rozlišuje dvě kategorie odměn za práci, a to minimální mzdu a nejnižší úroveň zaručené mzdy. Minimální mzda je podle ustanovení § 111 odst. 1 zákoníku práce nejnižší přípustná výše odměny za práci v základním pracovněprávním vztahu. Minimální mzda se tedy dá definovat jako absolutně nejnižší cena práce. Jinak řečeno, nikdo na žádné pracovní pozici nesmí mít nižší než minimální mzdu.
Nejnižší úroveň zaručené mzdy je nejnižší mzda, kterou je možné poskytnout ve vztahu ke složitosti, odpovědnosti, namáhavosti vykonávané práce. Pro tyto účely byly druhy prací podle svých charakteristik rozděleny do 8 skupin a pro každou byla stanovena jiná hranice zaručené mzdy. Pokud se na Vás zaručená mzda vztahuje, nesmíte obdržet nižší mzdu, něž která odpovídá Vaší skupině.
Do výpočtů se nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli, plnění, která nejsou mzdou, například náhrady mzdy, odměna za pracovní pohotovost, odstupné.
Jiné složky mzdy, například osobní příplatek, prémie, odměny se zahrnují.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.