Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Obracím se na Vás ohledně pomoci s mým případem. Nezabývala jsem se tím dříve, ale nyní zjišťuji, že mi jednání a přístup paní primářky značně zkomplikovalo život, a doplácím na to ze všech stran, ale díky Vítkovické nemocnici budu snad v pořádku, dost mi pomohli.

2010 mi byla diagnostikována nemoc Ucerozní kolitida, navštěvovala jsem ordinaci ve Vítkovické nemocnici. Následně jsem se v dalším roce dostala přes "známou" k její známé lékařce prim. MUDr. Jungwirthové do EGK Praha.
U té jsem absolvovala co půl roku koloniskopické vyšetření, nikoliv však odběry krve.
Předepisovala mi kortikoidy a další léky, bez sledování stavu těla, pouze střev. Naposledy jsem u ní byla v 6/2013. Následně mi posílala jen recepty, bez jakéhokoliv zájmu.
Jen mi psala zprávy pro studium a ÚP. Neřešila mé zdravotní problémy (časté průjmy, bolesti břicha, krvácení ze střev), byla jsem dost unavená, jelikož jsem měla oslabenou imunitu, a ztrácela jsem díky lékům látky jako např. draslík.
Od 1/2014 jsem skončila u maminky.
Paní prim. byla nadále po e-mailu neochotná. Prosila jsem ji o zaslání mé dokumentace, abych mohla změnit lékaře, jelikož to vyžadovali. Bohužel. Rovněž jsem ji prosila o zprávu do školy, aby mě zařadili ke konci pořadí u SZZ, rovněž neochotná, jen díky pochopení pedagogů mi vyhověli (na 7hod. bych to nezvládla).
Našla jsem si lékařku, která nabírala pacienty (jinak jsem byla odmítnuta), jelikož Junwirthová mi odmítala poslat recepty, a sehnat lékaře byl problém.
Problémy se stupňovaly, skončila jsem v 9/2017 v nemocnici ve velmi vážném stavu, s rozsáhlým zánětem tlustého střeva, a dalšími komplikacemi - kromě průjmů, kožní defekty, oteklost, zhoršení zraku atd.
Nyní je situace taková, že jsem v péči lékařů v nemocnici, z nejhoršího jsem venku, i když můj stav není OK. Každopádně jsem musela přerušit studium, a jsem bez práce, jelikož to neumožňuje můj zdravotní stav. Primářka mě udržovala ve zdravotních problémech, které jsou řešitelné. Bohužel jsem měla smůlu. Což jsem nevěděla, prostě jsem věřila lékaři. A pak zjistím, že jsem se dostala do vážného stavu.
Dle lékařů se z toho dostanu, jsem mladá. Ale je to otázka času. Každopádně mě velmi mrzí ty ztracené roky, kdy jsem nemohla pracovat, řádně studovat (jen s přerušeními), a mít normální život, i když s nemocí, a zbytečné zdrav. problémy, bolesti...
Byl mi přiznán ID 1. stupně loni (2018) na 3 roky. I když lékařka gastro doporučila přehodnocení, viděla na 2. stupeň (jelikož jsem díky nemoci neměla potřebnou dobu, musela jsem si doplácet důchodové pojištění). Dle lékařů jsem vyjímečný případ, komplikovaný průběh léčby. Příčina pramení z léčby prim.
Můžete mi prosím poradit, zda-li má cenu to řešit, jestli je šance. Každopádně bych chtěla před primářkou varovat, že její přístup není profesionální. Vůči mě se jednalo o arogantní přístup, porušení lékařského tajemství, porušení práv pacienta a etiky vůbec (to mám zjištěno).
Paní prim. jsem několikrát prosila o zaslání dokumentace e-mailem.
Každopádně vše mohu doložit výpisem ze ZP (že nebyly laboratoře, žádná jiná vyšetření, léky, účtování za poslání léků podle mě vysoké částky jako za kontolu atd.).
Ještě bych chtěla dodat, že v péči prim. Jungwirthové jsem byla do roku 2017, ale od 6/2013 mi posílala jen recepty, neochotná udělat kontrolu, popř. odběry i zprostředkovaně, jistě by se to nějak dalo, tady jsou i soukromé laboratoře v Ostravě... Díky lékům a nevhodnému přístupu jsem měla úplný kolabs organismu (měla jsem úplně špatné hodnoty. Např. kortikoidy odplavují draslík z těla).
Jako důkazy mám čtvrtletní zprávy s popisem problémů, kterých si byla vědoma, že mám, přesto to neřešila.
Tady v nemocnici se úplně zhrozili, že to neřešila Mrzí mě, že jsem měla zbytečné nejen bolesti, ale i to, že jsem byla neschopná práce a komplikace. Např. krvácení ze střev (časté, a hodně) jsem měla, což je dost nebezpečné. Neřešila to.
Je mi z toho smutno, protože jsem prim. důvěřovala, nic netušila, že je špatně, a pak zjistím, že jsem byla v dost nepříznivém stavu, včas jse se dostala do nemocnice, kde jsem byla přes 2 týdny, udělaly se mi vředy v 9/2017, rozsáhlý zánět tl. střeva. Nyní jsem doma, na neschopence pro uchazeče na ÚP, přes rok, praktička mě považuje za vyjímečný komplikovaný případ, lepší se to, ale stále to není OK.
S vředy bojuji dodnes, a ještě nejsou zhojeny, chodím na kožní, denně mažu a dělám obklady, je to bolestivé. Dr. říkala, že budu mít náchylnost k tomu, jak budu mít relaps střeva. Každopádně rozsáhlé jizvy mi zůstanou, a tím pádem nemožnost krátkého oblečení.
Mám ID 1. st. , ale gastro lékařkou mi bylo doporučeno zažádat o přehodnocení, vidí to na 2. st.
Díky lékařům jsem přes rok na biologické léčbě (je to nákladné, a jen pro vážné případy), jelikož to považovali za poslední možnost (jinak je operace tl. střeva a vývod na střevo tenké), ale vzhledem k věku, a jinak jsem v pořádku (ročně chodím na kontroly na plícní), tak to zabírá, i když problémy mám, ale rozhodně v menší míře, chodím na kapačky co 6týdnů (od zač. roku změněno z co 8týdnů).
Prokazatelně došlo ke zhoršení mého zdrav. stavu - bolesti, zhoršení nemoci, zhoršení společenského uplatnění, znemožnění studia na VŠ, zhoršení stavu vedlo k šikanování a urážkám, snížení fyzické činnosti, zvýšené únavě, dl. relapsu a doživotní náchylnosti těla k vředům atd. Doplácela jsem si důchodové poj. za dobu, kdy jsem mohla pracovat, ale bohužel díky léčbě prim. to nebylo možné.
Finančně mám jen ID, jinak mě živí maminka, což je dost náročné, jelikož je už ve seniorském důchodu.
Děkuji. Prosím o radu, zda-li by bylo možné situaci řešit. Je mi z toho smutno, a již jsem si vytrpěla dost, a byla bych ráda, kdyby to prim. neprošlo. Chtěla bych se zeptat, zda je možné vymáhat i náhradu škody za to, že prim. dr. Jungwirthová z EGK Praha nepostupovala dle mého názoru lege artis. Děkuji, Barbora

 

ODPOVĚĎ:
V první řadě Vám doporučuji vyžádat si kopii veškeré zdravotnické dokumentace, která se vztahuje k Vaší léčbě na EGK Praha. V této souvislosti nekomunikujte s dotyčnou primářkou, nýbrž se obraťte přímo na EGK Praha. Tento subjekt je totiž poskytovatelem zdravotních služeb, který je povinen Vám na Vaší žádost umožnit nahlédnout do zdravotnické dokumentace vedené o Vaší osobě, popř. Vám umožnit pořídit si její kopie (buď Vašimi vlastními prostředky nebo Vám kopie pořídit na Vaše náklady).
V této souvislosti lze odkázat na § 65/1 písm. a) zákona o zdravotních službách, který Vám zakládá právo žádat po poskytovateli zdravotních služeb (EGK Praha) zpřístupnění zdravotnické dokumentace a popř. pořízení jejích kopií.
Co se týče případné odpovědnosti dotyčné primářky za Vaše zdravotní komplikace, je v první řadě nutné vyřešit otázku, zda daná lékařka postupovala odborně správně či nikoli (tedy lege artis či non lege artis).
Na postup dotyčné lékařky, resp. EGK Praha (jako poskytovatele zdravotních služeb, který je za Vaší léčbu odpovědný) si můžete stěžovat primárně přímo u EGK Praha (§ 93 a násl. zákona o zdravotních službách). Pakliže nebudete s vyřízením své stížnosti spokojena, můžete se „odvolat“ k místně příslušnému krajskému úřadu (a to dle sídla EGK Praha). V rámci šetření Vaší stížnosti si krajský úřad nepochybně opatří odborné vyjádření, které se stane součástí správního spisu. Jako účastnice správního řízení budete oprávněna do správního spisu nahlížet a případně si kopírovat jeho části. Tímto způsobem se tedy můžete zdarma dobrat odborného hodnocení postupu EGK Praha.
Další možností, jak získat odborný názor na postup EGK Praha, je kontaktování znalce, u kterého si můžete objednat (samozřejmě na Vaše náklady) vypracování znaleckého posudku. Seznam znalců naleznete zde:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm
Ve Vašem případě vyhledávejte ve znaleckém oboru „zdravotnictví“ a odvětví „interna“.

Dále přichází v úvahu podání trestního oznámení, a to buď na dotyčnou lékařku, popř. na poskytovatele zdravotních služeb (tedy na EGK Praha). V rámci trestního řízení si Policie ČR nepochybně rovněž opatří odborné vyjádření či znalecký posudek. Pakliže by Policie ČR naznala, že skutečně mohlo dojít ke spáchání trestného činu a zahájí proto trestní stíhání, budete následně oprávněna požadovat odčinění Vám způsobené újmy v rámci trestního řízení (je však poměrně pravděpodobné, že trestním soudem budete v této souvislosti odkázána na podání občanskoprávní žaloby u civilního soudu).
Dospějete-li některým ze shora uvedených postupů k přesvědčení, že v případě Vaší léčby došlo skutečně k odbornému pochybení, přičemž Vaše zdravotní obtíže mají původ právě v tomto pochybení, budete oprávněna požadovat odčinění újmy na Vašem zdraví.
Zda je toto Vaše právo již promlčeno či nikoli, nelze s jistotou říci. V tomto ohledu hraje významnou roli celá řada okolností, které z Vašeho dotazu nevyplývají a bývají zpravidla předmětem dokazování v soudním řízení (například skutečnost, kdy došlo k ustálení Vašeho zdravotního stavu, kdy jste se o tom dozvěděla apod.).
Rozhodnete-li se domáhat se odčinění újmy na Vašem zdraví, doporučuji Vám využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí zdravotnického/medicínského práva či oblastí práva občanského).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)