Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jdu na vyšetření prsu a nechci vyšetření mamografem, ale sono. Bylo mi však řečeno, pokud nepůjdu na mamograf, tak mi dá lékař podepsat revers. Jsem povinna negativní reverz na vyšetření mamografem podepsat a proč? Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Tzv. negativní revers je upraven v § 34/3 zákona o zdravotních službách. Dle tohoto ustanovení platí, že pacientovi, kterému byla podána informace o jeho zdravotním stavu a který odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, musí být poskytovatelem zdravotních služeb opakovaně podána informace o jeho zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Jestliže pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas, učiní o tom písemné prohlášení (tzv. revers).
Byla-li Vám tedy lékařem podána informace o Vašem zdravotním stavu, přičemž Vám lékař nabídl konkrétní zdravotní službu (zde vyšetření mamografem), závisí na Vašem rozhodnutí, zda tuto zdravotní službu přijmete či nikoli.
Pokud byste mohla být nepřijetím navržené zdravotní péče ohrožena na zdraví či na životě, přičemž se rozhodnete navrženou zdravotní službu nepřijmout, je lékař povinen Vás znovu poučit o zdravotních rizicích, která pro Vás mohou z Vašeho rozhodnutí vyplývat.
Budete-li i po opakovaném poučení trvat na svém rozhodnutí navrženou zdravotní službu nepřijmout, budete povinna své rozhodnutí písemně potvrdit (a to právě v podobě tzv. negativního reversu).
Rozhodnete-li se negativní revers nepodepsat, učiní o Vašem rozhodnutí lékař záznam do zdravotnické dokumentace, který byste měla podepsat. Odmítnete-li podepsat i tento záznam, učiní o tom lékař do zdravotnické dokumentace poznámku a tento záznam podepíše pouze on a svědek, kterého si za tímto účelem opatří (jak to vyplývá z § 34/5 zákona o zdravotních službách).
Rozhodnete-li se tedy navrhovanou zdravotní službu nepřijmout, nestane se nic dramatického, pokud zároveň odmítnete podepsat předložený negativní revers (jelikož záznam o Vašem rozhodnutí se ve Vaší zdravotnické dokumentaci objeví v každém případě).
_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může si pacientka vybrat jestli chce ultrazvuk prsu nebo mamograf?
  • Odmítnutí mamografu prsu pacientkou kvůli radiačnímu elektromagnetickému záření - může chtít ultrazvuk prsou?