Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2012 jsem zbudoval přístřešek, na dřevo, o ploše 14,35 m2 a výšce 2 m a to bez jakéhokoliv oznámení, či jednání se stavebním úřadem. Stojny (železné trubky) jsou zabity do země, na nich je šikmá střecha z volně položených, či přidrátovaných, odřezků dřevěných latí, na kterých je volně položený odpadový plech a staré PVC podlahové lino).

To vše zatížené kameny. Nyní mám, na popud dobrého souseda nařízeno SÚ odstranit nepovolenou stavbu. Je to vůbec stavba? Bude stačit zkrácení přístřešku tak, aby byl 2 metry od souseda? Pak musím jednat se SÚ o nějakém povolení? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Je to vůbec stavba?
Může se to zdát absurdní, ale i Vámi popsaný přístřešek na dřevo je pravděpodobně stavbou. Definice pojmu „stavba“ je totiž v § 2/3 stavebního zákona pojata dosti široce:
„Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání …“
2/ Bude stačit zkrácení přístřešku tak, aby byl 2 metry od souseda?
Pokud bude Váš přístřešek splňovat všechny tyto podmínky:
1. jedná se o stavbu do 25 m2 zastavěné plochy,
2. jedná se o stavbu do 5 m výšky,
3. jedná se o stavbu s jedním nadzemním podlažím,
4. jedná se o stavbu podsklepenou nejvýše do hloubky 3 m,
5. tato stavba se nachází na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,
6. účel této stavby souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci,
7. tato stavba neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin,
8. nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení,
9. nejedná se o stavbu pro podnikatelskou činnost,
10. tato stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací,
11. tato stavba je umístěna v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m,
12. plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po umístění této stavby bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,   nebude nutné, abyste pro ni získával jakékoli přivolení stavebního úřadu) jak to vyplývá z § 79/2 písm. o) ve spojení s § 103/1 písm. a) stavebního zákona).
Vaše situace je komplikována skutečností, že stavebním úřadem již bylo zahájeno řízení o odstranění stavby (k tomu více v odpovědi ad 3/ níže).
3/ Pak musím jednat se SÚ o nějakém povolení?
Ze znění dotazu dovozuji, že stavebním úřadem bylo ve věci Vašeho přístřešku zahájeno řízení o odstranění stavby (dle § 129 stavebního zákona). Bylo-li toto řízení skutečně zahájeno, je nutné ho vzít na zřetel – toto řízení nebude automaticky skončeno, pokud přístřešek zmenšíte. V rámci tohoto řízení byste měl být stavebním úřadem upozorněn na to, že můžete požádat o dodatečné povolení stavby (tzv. legalizace černé stavby).
V tuto chvíli Vám doporučuji navštívit místně příslušný stavební úřad a informovat se zde, zda postačí, abyste požádal o dodatečné povolení stavby a přístřešek zároveň upravil tak, aby byl od hranice pozemků vzdálen 2 metry.
Bude-li stavební úřad trvat na tom, že pro dodatečné povolení přístřešku je zapotřebí předložit jeho projekt, písemné souhlasy sousedů apod. , ponechávám na Vašem zvážení, zda tento přístřešek (vzhledem k jeho jednoduché konstrukci) neodstranit a nezbudovat v odpovídající odstupové vzdálenosti od hranice pozemků.
V každém případě Vám doporučuji, abyste si nechal od stavebního úřadu potvrdit, že přístřešek na dřevo (a to v rozměrech, které jste v dotazu uvedl), který bude stát 2 metry od hranice pozemků, může být zbudován bez jakéhokoli přivolení stavebního úřadu (abyste se při eventuálním novém zřízení přístřešku vyhnul dalším potížím se sousedem, potažmo se stavebním úřadem).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.