Počet stránek ve webu: 42.677

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused se rozhodl vybudovat nové železné schodiště z balkonu řadového domu v těsné blízkosti mého pozemku (asi 30cm od našeho společného plotu). Naše balkony (domy) přímo sousedí, tedy jde i o ztrátu soukromí. Musí mít ke stavbě můj písemný souhlas? Musí mít nějaké jiné povolení? Pokud někdo již takové schodiště má v podobném řadovém domě již 15 let s povolením sousedů, musí hlásit stavbu na stavebním úřadě? Děkuji.

ODPOVĚĎ:

Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Musí mít ke stavbě můj písemný souhlas?
V tomto případě je důležité, zda soused potřeboval k vybudování kovového schodiště nějaké přivolení stavebního úřadu a pokud ano, tak jaké (k tomu více v odpovědi ad 2/ níže). Pakliže soused žádné přivolení stavebního úřadu nepotřeboval, nemusel si opatřovat ani Váš písemný souhlas.
Pokud byl soused povinen získat od stavebního úřadu souhlas s tzv. stavební ohláškou (což považuji za nejpravděpodobnější), byl povinen přiložit ke své stavební ohlášce i písemné souhlasy svých sousedů, a to na situačním výkresu (jak to výslovně vyplývá z § 105/2 písm. f) stavebního zákona).
Pokud by soused potřeboval ke stavbě kovového schodiště stavební povolení (což mi však nepřipadá příliš pravděpodobné), byl by povinen požádat stavební úřad o zahájení stavebního řízení, jehož účastníkem byste se stal. Jako účastník stavebního řízení byste mohl vznášet své námitky – soused by tedy nebyl povinen opatřit Váš písemný souhlas, Vy byste se však mohl proti rozhodnutí stavebního úřadu případně bránit (odvoláním).
2/ Musí mít nějaké jiné povolení?
Zřízení kovového schodiště k balkonu řadového domu by mohlo být považováno za přístavbu či stavební úpravu ve smyslu § 2/5 písm. b) a c) stavebního zákona. Pokud byl pro vybudování sousedova řadového domu zapotřebí souhlas s tzv. stavební ohláškou (což předpokládám), je soused povinen získat souhlas se stavební ohláškou rovněž pro každou změnu dokončené stavby (tedy například přístavbu či stavební úpravu), která se řadového domu týká (jak to vyplývá z § 104/2 stavebního zákona).
Nelze proto vyloučit, že Váš soused byl před zřízením kovového schodiště povinen získat příslušný souhlas stavebního úřadu – v tomto ohledu bude podstatný právě názor místně příslušného stavebního úřadu. V současné chvíli můžete kontaktovat místně příslušný stavební úřad a na sousedovu stavební činnost ho upozornit. Dospěje-li stavební úřad k názoru, že se skutečně jedná o nepovolenou změnu dokončené stavby, měl by zahájit řízení o jejím odstranění (dle § 129 stavebního zákona), v jehož rámci umožní Vašemu sousedovi dodatečnou legalizaci kovového schodiště.
3/ Pokud někdo již takové schodiště má v podobném řadovém domě již 15 let s povolením sousedů, musí hlásit stavbu na stavebním úřadě?
V tomto ohledu je podstatné, zda by bylo pro zřízení takového schodiště zapotřebí získat souhlas se stavební ohláškou (popř. jiné přivolení stavebního úřadu). Pokud ano a toto přivolení od stavebního úřadu získáno nebylo, jedná se o tzv. černou stavbu (resp. nepovolenou změnu stavby) – neoprávněnost takové změny stavby se s plynutím času nemění. Bylo-li tedy některým z Vašich sousedů vybudováno obdobné schodiště již před patnácti lety, jedná se stále o nepovolenou změnu stavby a stavební úřad je pořád oprávněn zahájit řízení o odstranění stavby (pokud by se o takovém schodišti dozvěděl). Chce-li dotyčný soused současný stav napravit, nechť kontaktuje místně příslušný stavební úřad a konzultuje s ním, zda bude nutné od něj získat nějaké přivolení (názor stavebního úřadu bude v tomto ohledu klíčový).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.