Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se poradit ohledně stavebního povolení na rodinný dům a nutné podmínky zajištění příjezdové cestě k parcele. Dědeček nám daroval zahradu o rozloze 6000 m2, který jsme si (vnoučata) rozdělili na 5 parcel. Mezi těmito parcelami byla projektantem navržena "účelová komunikace" o šířce 8 m vč. obratiště po 50 metrech.

Tato komunikace je v katastru nemovitostí ČR zatím zapsaná jako "zahrada" a tvoří odbočku místní obecní komunikace. Podíl na této (budoucí naší účelové cestě, kterou chceme v budoucnu zbudovat) jsme my všichni – vlastníci pozemků určitým dílem. Máme v plánu nyní stavět RD na nejbližší parcele při odbočce z obecní místní komunikace. Stavba bude stát do 50 m od obecní zpevněné místní komunikace. Sjezd z této parcely však (menší částí) vede přes naši zatím nezbudovanou účelovou (v soukromém vlastnictví) cestu. Může stavební úřad podmiňovat stavební povolení na RD a kolaudační souhlas v tomto případě vybudováním této naší společné cesty (vč. Projektu a stavebního povolení na tuto komunikaci)? Vlastníci vzdálenějších parcel zatím neplánují na těchto pozemcích žádné stavby a to ani výhledově a parcely jsou všechny nezasíťované. Pro nás by se jednalo o značné zdržení, pokud by stavební úřad vyžadoval jako podmínku projekt komunikace a kompletní výstavbu. Situace může být dokonce taková, že o stavbu na vzdálenějších pozemcích nebude zájem a nedojde tak ani k výstavbě silnice jako takové. Že musíme žádat o povolení sjezdu z této naší komunikace obecní úřad jakožto silniční správní úřad víme. Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Vámi popisovaný (zatím pouze hypotetický) požadavek stavebního úřadu považuji za nelogický a tudíž i protiprávní. Stavební úřad by měl v rámci územního a stavebního řízení řešit situaci pouze toho pozemku, na kterém má být stavba vybudována.
Jedná-li se ve Vašem případě o pozemek, který sousedí s veřejně přístupnou pozemní komunikací (ve vlastnictví obce) a je-li sjezd z tohoto pozemku na obecní pozemní komunikaci zajištěn (resp. máte-li v plánu toto zajištění s obcí sjednat), nevidím důvod, proč by se měl stavební úřad zabývat rovněž dalším pozemkem (a to osmimetrovým pruhem ve spoluvlastnictví, který se – snad v budoucnu – stane účelovou komunikací).
Vaše situace by mohla být do jisté míry komplikována skutečností, že sjezd z Vámi vlastněného pozemku má částečně zasahovat rovněž do spoluvlastněného pozemku. Ideálním řešením by samozřejmě bylo změnit projektovou dokumentaci tak, aby byl tento sjezd realizován pouze z Vašeho pozemku na obecní pozemní komunikaci. Není-li to z nějakého důvodu možné, bude nutné, aby se zřízením části sjezdu na spoluvlastněném pozemku souhlasili všichni jeho spoluvlastníci (což bude nutné stavebnímu úřadu písemně doložit).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.