Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Firma, která sousedí s naším pozemkem, nechala vyvézt na něj výkopek z výstavby hal, které stavěla na svém pozemku. Co vše v navážce je mi není známo. Jedná se o plochu cca 1000 m2 a původní terén byl zavezen do výše 2-3 metry. Jedná se tedy o cca 2500 m2 výkopku. Již asi před třemi lety majitel firmy nechal vyvézt výkopek na mojí parcelu.

Po zjištění jsem jej upozornil na protiprávní jednání. Tak toho zanechal. V současné době mi přišla výzva z odboru životního prostředí, abych předložil doklady, na základě kterých byla provedena terénní úprava na mém pozemku. Pozemek je v katastru veden jako trvalý travní porost, tedy zemědělská půda. Pozemek o ploše 52000 m2, není využíván, proto jsem tuto skutečnost zjistil až po upozornění odborem životního prostředí. Rozhodl jsem se podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Podotýkám, že přístup na tento pozemek v zavezeném místě je jen z pozemku sousedního s. r. o. A je zcela znatelná cesta, kterou byla navážka uskladněna na můj pozemek. Prosím jaký paragraf trestního zákona v tomto případě použít? Děkuji za odpověď. S úctou Baltazar.

 

ODPOVĚĎ:
V první řadě upozorňuji, že Vámi popsaný problém má především občanskoprávní rozměr. Dle § 1042 občanského zákoníku platí, že:
"Vlastník se může domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než tím, že mu věc zadržuje."
Na základě tohoto ustanovení byste se mohl soukromoprávní cestou (tedy prostřednictvím žaloby podané k soudu) domáhat toho, aby soused (firma) uvedl Váš pozemek do původního stavu. Je nicméně pravdou, že nejdříve by bylo nutné prokázat, že protiprávní zavážku části Vašeho pozemku provedla právě předmětná firma. K tomuto prokázání může posloužit zahájení trestního řízení, v jehož rámci by měla Policie ČR prošetřit, kdo Váš pozemek znehodnotil.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že předmětná firma se mohla realizací nelegální zavážky části Vašeho pozemku dopustit i některého přestupku dle stavebního zákona.
Co se týče trestněprávní kvalifikace Vámi popsaného případu, nabízí se buď trestný čin neoprávněného užívání cizí věci dle § 207 trestního zákoníku (ten však považuji za méně pravděpodobný) nebo trestný čin poškození cizí věci dle § 228 trestního zákoníku. Upozorňuji nicméně, že právní kvalifikace trestného činu není nezbytnou náležitostí trestního oznámení. Není důležité, jak spáchaný skutek kvalifikuje ten, kdo podává trestní oznámení - podstatné je, k jakému závěru dospějí orgány činné v trestním řízení. Do trestního oznámení proto můžete uvést, jaký trestný čin byl dle Vašeho názoru spáchán, není to však bezpodmínečně nutné (přičemž Policie ČR nebude touto Vaší kvalifikací vázána).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.