Počet stránek ve webu: 41.270

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

K našemu domu vedla do teď cesta jen z kolejí vysypaných štěrkem, navíc po sousedním pozemku. Na danou cestu máme věcné břemeno. Majitel sousedního pozemku se rozhodl cestu předělat a položit asfalt. Jenže začal stavět bez stavebního povolení a úřad mu stavbu zastavil. Nyní už to budou dva měsíce, kdy místo cesty je pouze díra v zemi a my nemáme přístup k domu.

Chci se tedy zeptat, jestli máme nějakou možnost jak si sjednat přístup k domu. Úřad na nás kašle, máme dle nich čekat. Nás však už nebaví chodit 80 metrů pěšky k domu, navíc bahnem. Nedejbože, kdyby se u nás něco stalo a záchranné složky se k našem domu nedostanou. Chtěli bychom aspoň sjednat, že majitel vysype cestu štěrkem nebo vrátí do původního stavu, dokud nebude mít stavební povolení. To však odmítá. Jak z této situace ven?

 

ODPOVĚĎ:
S vlastníkem sousedního pozemku by bylo samozřejmě možné dohodnout, že cestu navrátí do původního stavu, aby mohla být Vaše služebnost (věcné břemeno) realizována jako dříve; popř. by bylo možné sjednat například vytvoření náhradní (dočasné) štěrkové cesty na jiném místě sousedova pozemku. Pokud však soused takovou dohodu odmítá, nezbývá Vám, než se svých práv domáhat právní cestou.
V souvislosti se shora uvedeným ještě připomínám, že důležitou roli může sehrát i znění smlouvy, jejímž prostřednictvím byla služebnost (věcné břemeno) zřízena. Je podstatné, zda jste dle této smlouvy oprávněni užívat celý sousedův pozemek či jen jeho vymezenou část (štěrkovou cestu) apod.
Je pravdou, že stavební úřad Vám v této souvislosti nepomůže. Jedná se totiž o veřejnoprávní orgán, který se zaměřuje pouze na stavebněprávní rozměr dané věci. Váš vztah se sousedem je ale ryze soukromoprávní (tedy mimo pravomoce stavebního úřadu).
Dle § 1259 občanského zákoníku platí, že:
"Kdo je oprávněn ze služebnosti, může se domáhat ochrany svého práva ..."
Konkrétnějším ustanovením, které lze vztáhnout rovněž na Váš případ, je pak § 1277 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
"Plocha pro výkon služebnosti stezky, cesty ... musí být přiměřená potřebě a místu. Stanou-li se stezka, cesta ... působením náhody neschůdnými, lze se domáhat, aby byla vykázána náhradní plocha, než budou uvedeny v předešlý stav."
Je samozřejmě otázkou, zda lze veřejnoprávní zásah stavebního úřadu považovat za "působení náhody", dle mého názoru je však účel tohoto ustanovení širší a vztažitelný proto i na Váš případ.
Nebude-li se sousedem možná dohoda, nezbude Vám, než se v této věci obrátit na soud s žalobou, jejímž prostřednictvím se budete domáhat toho, aby soud uložil Vašemu sousedovi povinnost vykázat Vám náhradní plochu pro výkon služebnosti (věcného břemene). Pro přípravu žaloby a pro vedení soudního řízení Vám doporučuji využít služeb advokáta:
www.advokatikomora.cz
(a to advokáta, který se zabývá oblastí občanského práva).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.