Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Vlastním pozemek, který chci k výstavbě RD a je vedený jako orná půda plocha zemědělská a není v územním plánu, zatím pouze v územní rezervě. Obec už odsouhlasila změnu územního plánu, ale než se změna provede je možné na tento pozemek přivézt alespoň inženýrské sítě?

ODPOVĚĎ:
Stavební (či jiná) činnost v území, které spadá do tzv. územní rezervy je omezena pouze obecným ustanovením, a to konkrétně v § 23b/4 stavebního zákona:
„V územní rezervě jsou zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit. “
Máte-li v úmyslu takzvaně přivést k předmětnému pozemku inženýrské sítě, dá Vám odpověď na otázku, zda je to vůbec možné, místně příslušný stavební úřad.
Je totiž nutné si uvědomit, že i inženýrské sítě (vodovodní, kanalizační a energetické přípojky) jsou stavebním zákonem považovány za stavby. K jejich realizaci je zapotřebí získat od místně příslušného stavebního úřadu tzv. územní souhlas (jak to vyplývá z § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. e) bodem 10. stavebního zákona).
K právně „čistému“ zřízení inženýrských sítí je tedy nutné kontaktovat místně příslušný stavební úřad a požádat ho o vydání tzv. územního souhlasu (samozřejmě po předložení všech potřebných podkladů). Stavební úřad pak posoudí, zda je realizace inženýrských sítí v územní rezervě dle jeho názoru možná, anebo zda bude nutné vyčkat změny územního plánu.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.