Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možné, aby mne zastupovala advokátní kancelář při korespondenci se stavebním úřadem ohledně odstranění drobné stavby na mém pozemku, provedené sousedem bez mého souhlasu?

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda stavební úřad v této věci již zahájil nějaké správní řízení, a pokud ano, zda jste jeho účastníkem. V každém případě nespatřuji ve Vašem zastoupení advokátní kanceláří žádnou potíž.
Bylo-li zahájeno správní řízení, jehož jste účastníkem, můžete být zastoupen (a to typicky advokátem/advokátní kanceláří), jak to vyplývá z § 33 správního řádu).
I pokud by správní řízení zahájeno nebylo, resp. jste se nestal jeho účastníkem, je možné, aby za Vás korespondenci se stavebním úřadem vyřizovala advokátní kancelář (§ 1/2 zákona o advokacii).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád
zákon č. 85/1996 Sb. , o advokacii

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.