Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Soused dostal výjimku pro postavení garáže na hranici pozemku, který byl tenkrát (r. 2005) ve vlastnictví mě a mého bývalého manžela. Až nyní jsem zjistila, že na situačním výkresu stavby na hranici pozemku je pouze podpis bývalého manžela. Úřednice stavebního úřadu i přesto výjimku povolila. Lze toto udělení vyjímky právně zpochybnit, když jeden z majitelů pozemku se stavbou na hranici nesouhlasil? Děkuji Hana

ODPOVĚĎ:
Stručná odpověď na Váš dotaz: "Lze toto udělení vyjímky právně zpochybnit, když jeden z majitelů pozemku se stavbou na hranici nesouhlasil? " zní: Ano, teoreticky by to možné bylo.
V dotazu však uvádíte, že Váš soused získal od stavebního úřadu tuto výjimku v roce 2005. Předpokládám proto, že garáž vybudoval na hranici pozemku již v té době, tzn. že tato garáž existuje již přibližně 15 let.
Je-li tomu tak, jak výše dovozuji, nelze prakticky počítat s tím, že by zpochybnění řádného procesu při udělování výjimky mohlo zapříčinit odstranění sousedovy garáže z hranice pozemků. Jednou ze základních zásad správního řízení je i ta, která je zakotvena v § 2/3 správního řádu:
"Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká ... a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu."
Jelikož Váš soused obdržel příslušné rozhodnutí stavebního úřadu, budoval svou garáž v dobré víře. Je velmi nepravděpodobné, že by stavební úřad po cca 15 letech rozhodl o tom, že tato garáž byla vystavěna protiprávně (a to pouze z důvodu opomenutí stavebního úřadu při vedení příslušného správního řízení).
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Je platná výjimka stavby garáže u hranice pozemků pokud výjimlu podepíše jen jeden spolumajitel, spoluvlastník dotčeného pozemku v SVJ?
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.