Počet stránek ve webu: 40.890

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možná výjimka na požární odstupovou vzdálenost, kdy tato přesahuje na pozemek souseda o cca 2 m na jedné straně a postupně se zužuje na cca 3/4 m na straně druhé. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Závazná pravidla pro minimální odstupové vzdálenosti mezi stavbami, resp. rovněž mezi stavbami a hranicemi pozemků, a to i z hlediska požární ochrany, jsou zakotvena v § 25 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území. Ze všech těchto pravidel je možné udělit výjimku, jak to vyplývá z § 26 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území. Udělení této výjimky je však podmíněno:
- zaprvé tím, že udělením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby (řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu),
- zadruhé tím, že s udělením výjimky vysloví (kromě stavebního úřadu) souhlas dotčený orgán, který hájí zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů, kterých se odchylné řešení týká (v tomto případě se bude jednat o Hasičský záchranný sbor České republiky)
(jak to vyplývá z § 169/2 a 6 stavebního zákona).
____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.