Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Při rekonstrukci bytu plánujeme zbourat betonovou příčku o tloušťce 80 mm. Údajně by se nemělo jednat o nosnou příčku, tudíž bychom to nemuseli řešit jako stavební povolení, jelikož by to neměla být společná část společenství vlastníků. Dá se definovat dle výkresu, zda tomu tak je nebo ne? Děkuji. Gustav.

ODPOVĚĎ:
Obávám se, že svůj dotaz jste adresoval nesprávně. Jako právník nejsem schopen posoudit Vámi postoupený nákres – to by byl úkol spíše pro stavebního projektanta. Popřípadě se můžete obrátit na správce Vašeho bytového domu, který by mohl mít k dispozici projektovou (či jinou) dokumentaci bytového domu, v jejímž rámci by mohly být nosné a nenosné konstrukce vyznačeny.
Z právního hlediska mohu potvrdit Váš názor: Je-li Váš stavební záměr zařaditelný do této kategorie:
„stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou“  může být skutečně proveden bez nutnosti získávat jakékoli přivolení stavebního úřadu (jak to vyplývá z § 103/1 písm. d) stavebního zákona).
Skutečnost, že nosné konstrukce bytového domu jsou jeho společnými částmi, pak vyplývá:
- z § 5/1 písm. a) nařízení vlády č. 366/2013 Sb. , dle něhož platí, že společnými částmi bytového domu jsou:
„vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, obvodové stěny domu“
- z § 5/2 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. , dle něhož platí, že:
„Společnými částmi domu jsou vždy obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy a pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů …“
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
nařízení vlády č. 366/2013 Sb. , o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.