Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Koupil jsem pozemek - 4000 m2, oplocený, zatravněný s mnoha stromy (žádné ovocné). Na pozemku je chata s pevným základem, 3x4m - chata není nikde uvedena. Pozemek je na okraji chatařské oblasti (pouze na druhé straně přístupové cesty) a v katastru nemovitostí ČR je veden jako orná půda. Aktuální územní plán schválený 2018 nepočítá s danou parcelou k zastavění. Na pozemku nejsou žádné inženýrské sítě.


Dotaz:
Jakým způsobem mohu daný objekt zlegalizovat?
Mohu za stávající situace objekt nějakým způsobem rošířit?
Výhledově bych rád zažádal o změnu charakteru pozemku na plochu určenou k rekreaci - nicméně dle vyjádření obecního úřadu bude asi nutno nějaký čas počkat, protože v minulém roce schválili nový uzemní plán a po nějakou dobu (říkali cca 5let) nebudou chtít dělat žádné změny, z důvodu nákladnosti těchto změn.
Jak nejlépe postupovat, abych za aktuální situace zlegalizoval stávající stavbu a do budoucna stavbu budto rozšířil, či postavil stavbu další - větší ... co bude z právního hlediska snažší?     Děkuji a těším se na Vaši odpověď. Kočí.

ODPOVĚĎ:

Ačkoliv se jedná o malý objekt, vzhledem k tomu, že obsahuje pobytové místnosti, není umístěn v souladu s územním plánem atd. , by pro legalizaci bylo nezbytné nejdříve získat dodatečné stavební povolení od stavebního úřadu. To Vám ovšem stavební úřad může vydat jen tehdy, pokud je stavba umístěna v souladu s územním plánem. Tudíž nejdříve by bylo nezbytné, aby došlo ke změně územního plánu /nezbytné podat žádost ke stavebnímu úřadu, na změnu územního plánu ovšem není právní nárok, tudíž se nemůžete domáhat, aby byl územní plán změněn ve Váš prospěch). Následně by proběhlo dodatečné stavební řízení. Obdobně by se muselo postupovat v případě, že byste chtěl tento objekt rozšířit, jelikož dokud nebude stávající objekt zlegalizován, nemohou být legální ani jeho přístavby.