Počet stránek ve webu: 40.192

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Naše stavba přesahuje střechou cca 2 m2 nad sousední pozemek, který je obecní. Obec s tím nesouhlasí a žádá odstranění přesahu. Obec se stavbou souhlasila s podmínkou, že postavíme kolem stavby chodník a dešťovou kanalizaci. Část chodníku je zase na našem pozemku, jinak by se tam nevešel. Žádali jsme obec o směnu pozemků a obec s tím nesouhlasila.

Postavili jsme pro obec chodník i dešťovou kanalizaci kolem naší stavby a obec požaduje odstranění naší stavby a dosáhla zrušení stavebního povolení. Jak se můžeme bránit? Děkuji, Alena.

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
je pravdou, že žádná stavba nesmí v zásadě přesahovat (a to ani částečně) nad sousední pozemek. Vyplývá to z:

- § 23/2 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, dle něhož platí, že stavby se musí umisťovat tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek;

- § 25/6 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území, dle něhož platí, že s ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu; v takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek.

Omezení dle výše uvedených ustanovení však nejsou absolutní, neboť z obou je možné udělit výjimku (jak to vyplývá z § 26 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území).
Ve Vašem případě je podstatné, jakým způsobem byla pojata podmínka, kterou obec vznesla (vybudování chodníku a dešťové kanalizace). Pakliže se totiž jednalo o podmínku, kterou obec vznesla mimo stavební řízení a z Vaší strany byla rovněž mimo stavební řízení splněna, může se skutečně jednat o potíž.
Pokud se naopak jednalo o podmínku, kterou stavební úřad přejal do stavebního povolení (a jejíž splnění Vám tudíž bylo uloženo stavebním úřadem), nebyl dán pro následné zrušení stavebního povolení důvod.
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, z jakého důvodu bylo stavební povolení zrušeno. Jedná se o dosti zásadní zásah do právní jistoty všech účastníků (zejména pak samozřejmě do Vaší právní jistoty). Pro takový krok proto musel mít (jak předpokládám) stavební úřad pádný důvod.
Pakliže Vám byl přesah střechy ve stavebním povolení dovolen, přičemž obec následně na tuto skutečnost upozornila a stavební úřad stavební povolení zrušil, jednalo se sice o legální postup, ke zrušení stavebního povolení však došlo na základě původního pochybení stavebního úřadu. Pakliže by Vám v souvislosti s tímto pochybením vznikla škoda (například náklady na odstranění přesahu střechy, budete oprávněni po stavebním úřadu požadovat náhradu této škody. Pro provedení důkladnější právní analýzy by nicméně bylo nutné znát více informací.
______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:

  • vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území