Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Probíhá územní řízení o vydání územního rozhodnutí pro stavbu RD na pozemku, který je územním plánem určen jako stavební. Stavební úřad má všechny doklady, chybí pouze Rozhodnutí o připojení ke komunikaci. Obec je majitelem i správcem komunikace. Můj pozemek přiléhá ke komunikaci, závazné kladné stanovisko Policie ČR a dopravní projektovou dokumentaci jsem zaslala.

Na svou žádost o Rozhodnutí zaslanou jak na Obec, tak na Obecní úřad jsem toto žádané Rozhodnutí neobdržela. Tím je blokováno územní řízení a tím jsem poškozována. Starosta mé stavbě nepřeje a nevydáním Rozhodnutí se snaží stavbě zabránit. Poslední dopis Obecnímu úřadu jsem zaslala 28.5.2019 doporučeně, (bez doručenky). Dopis Obci předtím jsem zaslala taktéž doporučeně, starosta napsal, že nesouhlasí se stavbou domu, ale nevydal Rozhodnutí. Lhůta 30 dní uplynula, lze toto jednání hodnotit jako zneužití pravomoci úřední osoby a tedy trestný čin a podat trestní oznámení? Pokud by Policie odložila, mohu být nařčena z křivého obvinění? S pozdravem Dana.

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže starosta v rámci územního řízení vydává rozhodnutí obce nebo se na něm podílí, má obecně postavení úřední osoby a může se tak dopustit trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. Zda se uvedeným jednáním starosta dopustil trestného činu, musí posoudit policie, a to mj. i na základě vyjádření starosty. S trestním oznámením se můžete obrátit na kteroukoliv pobočku policie ČR, přičemž oznámení je třeba formulovat tak, že máte podezření, zda se nedopustil trestného činu, nikoliv tak že se dopustil trestného činu.