Počet stránek ve webu: 40.396

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rodiče mají rodinný dům. Chlév napojený na kuchyni je v havarijním stavu. Kvůli financím a opravám jiných částí jsme neměli na opravu i tohoto. Praotec to 70 let nechal tak, takže to padá. Rozhodli jsme se stavbu opravit. Samozřejmě čekáme na projekt, chtěli jsme vše stihnout ještě 2019, protože se bojíme, že to zimu nepřežije a prostě se to sesune i s kuchyní.

Projektant projekt stále nemá (urgovali jsme od února 2019) a dneska (29.07.2019) mi napsal, že vše potřebné trvá vyřídit tak půl roku.
Dotaz: Existuje možnost jak začít bez povolení, nebo lze stavební řízení urychlit? Jsme naprosto zoufalí.
Děkuji, s pozdravem, Dvořáková

 

ODPOVĚĎ:
Dobrý den,
situaci předmětné stavby doporučuji Vašim rodičům v každém případě konzultovat s místně příslušným stavebním úřadem. Je důležité, jak rozsáhlé stavební úpravy chlév Vašich rodičů vyžaduje. Nachází-li se však předmětná stavba ve špatném stavebně-technickém či dokonce havarijním stavu, mohl by stavební úřad přistoupit k některému z řešení, které zmiňuji níže.

  • Dle § 135/2 stavebního zákona je stavební úřad oprávněn nařídit vlastníku stavby provedení nutných zabezpečovacích prací, jestliže stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví a životy osob nebo zvířat, není-li nutné ji neodkladně odstranit.
  • V tomto případě provede stavební úřad místní šetření, přičemž se rozhodne, jak má být s předmětnou stavbou naloženo. Pakliže stavební úřad dospěje k závěru, že stavba je v takovém stavu, že bezprostředně ohrožuje životy, zdraví či majetek, je oprávněn přikázat odstranění takové stavby.
  • Dle § 137/1 písm. b) stavebního zákona může stavební úřad nařídit vlastníku stavby provedení nezbytných úprav, jimiž budou odstraněny (mimo jiné) bezpečnostní závady stavby.
  • Je-li stavebně-technický stav předmětné stavby špatný, lze předpokládat, že stavební úřad rozhodne co nejrychleji, přičemž zahájení stavebních prací by tím mohlo být uspíšeno.
    _______________________
    Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
    zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)