Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pojem „insolvenční soud“ označuje soud, před kterým probíhá insolvenční řízení. Za insolvenční soud se tak označuje nejen soud, který rozhoduje v prvním stupni, ale i soud, který řeší opravné prostředky.

V prvním stupni se vždy jedná o krajský soud, a to konkrétně soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka:

 • dlužník je fyzická osoba - nepodnikatel ⇒ krajský soud, v jehož obvodu má dlužník bydliště (popř. se zdržuje)
 • dlužník je fyzické osoba - nepodnikatel ⇒ krajský soud, v jehož obvodu má dlužník sídlo (pokud ho nemá, tak krajský soud, v jehož obvodu má bydliště, popř. se zdržuje)
 • dlužník je právnická osoba ⇒ krajský soud, v jehož obvodu má sídlo

Aby nedocházelo k manipulaci místní příslušnosti soudu s cílem ovlivnění průběhu insolvenčního řízení, stanovuje insolvenční zákon pro insolvenční řízení dlužníků, kteří jsou zapsání v obchodním rejstříku, ještě časovou podmínku – příslušný bude ten krajský soud, v jehož obvodu měl dlužník sídlo 6 měsíců před zahájením insolvenčního řízení.

Je důležité vědět, že funkci krajského soudu pro Prahu zastává Městský soud v Praze (existuje i Krajský soud v Praze, ten je ale krajským soudem pro Středočeský kraj).

O opravných prostředcích pak rozhodují vyšší soudy:

 • vrchní soudy (v Praze a Olomouci) rozhodují o odvolání proti prvostupňovým rozhodnutím krajských soudů, které se nachází v jejich obvodu
 • Nejvyšší soud rozhoduje o dovolání proti rozhodnutím obou vrchních soudů ve druhém stupni

Příklady:

 • Dlužník, který je fyzická osoba a není podnikatel, má trvalý pobyt má v Českém Krumlově. Místně příslušný bude Krajský soud v Českých Budějovicích (podle místa bydliště).
 • Dlužník, který je fyzická osoba a není podnikatel, má trvalý pobyt v Benešově. Místně příslušný bude Krajský soud v Praze (podle místa bydliště).
 • Dlužník, který je fyzická osoba a není podnikatel, má trvalý pobyt v části Prahy Troja. Místně příslušný bude Městský soud v Praze (podle místa bydliště).
 • Dlužník, který je fyzická osoba a je podnikatel, má trvalý pobyt ve Zlíně, ale sídlo podnikání v Ostravě. Místně příslušný bude Krajský soud v Ostravě (podle sídla).
 • Dlužník, který je právnická osoba a je zapsaný do obchodního rejstříku, má sídlo v Jihlavě. Místně příslušný bude Krajský soud v Brně (podle sídla).
 • Dlužník, který je právnická osoba a je zapsaný do obchodního rejstříku, má ke dni podání insolvenčního návrhu sídlo v Klatovech, ale před 6 měsíci ho měl v České Lípě. Místně příslušný bude Krajský soud v Ústí nad Labem (podle sídla před 6 měsíci).