Počet stránek ve webu: 40.345

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Insolvenční správce představuje administrátora celého insolvenčního řízení. Insolvenční správce sepisuje majetek dlužníka, za určitých okolností na něho přechází právo s tímto majetkem disponovat, přezkoumává přihlášené pohledávky a případně je popírá, uspokojuje věřitele a vykonává další činnosti, které mu ukládá insolvenční zákon.

Je důležité chápat, že insolvenční správce není zástupce dlužníka (ale stejně tak není zástupce věřitelů), není to tedy Váš advokát!

Insolvenčním správcem se může stát fyzická nebo právnická osoba (veřejná obchodní společnost nebo jiná, ve které všichni společníci ručí neomezeně), která získala povolení od Ministerstva spravedlnosti ČR. Přesné podmínky pro zisk povolení stanovuje zákon o insolvenčních správcích (patří mezi ně např. magisterské vysokoškolské vzdělání, praxe, bezúhonnost a především zkouška insolvenčního správce). Osobu, které udělí povolení, zapíše ministerstvo do seznamu insolvenčních správců, ze kterého pak insolvenční soud vybere konkrétního insolvenčního správce pro Vaše řízení. Podrobný popis procesu určení osoby správce naleznete ve sekci Co Vás čeká po podání návrhu.

Při výkonu své funkce musí insolvenční správce dodržovat povinnosti, které mu stanoví insolvenční zákon, zákon o insolvenčních správcích, zvláštní právní předpisy (především kontrolní řád) a také insolvenční soud. Soud je také ten, kdo především dohlíží nad výkonem funkce insolvenčního správce v konkrétním řízení. Domníváte-li se, že správce ve Vašem řízení postupuje nepřiměřeně a poškozuje účastníky řízení, případně jinak ztěžuje průběh řízení, máte možnost podat stížnost k soudu. Kromě toho insolvenční správce odpovídá za škodu, která vznikla v souvislosti s výkonem jeho funkce (pro tyto případy má také povinnost mít uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti).