Počet stránek ve webu: 40.616

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Insolvenční řízení je zvláštní druh soudního řízení, ve kterém se projednává úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka a zároveň způsob jeho řešení (konkurs, reorganizace nebo oddlužení). Základním cílem insolvenčního řízení je uspořádání majetkových vztahů.

V insolvenčním řízení platí několik základních zásad:

  • zákaz nespravedlivého poškození účastníků
  • co nejvyšší uspokojení věřitelů
  • rovné možnosti věřitelů ze stejné skupiny
  • povinnost věřitelů zdržet se jednání, kterým by se snažili dosáhnout uspokojení svých pohledávek mimo insolvenční řízení

Právní úpravu insolvenčního řízení obsahuje zákon č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).