Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pracuji jako CNC obráběč a v práci jsem způsobil škodu. Při seřizování stroje jsem se na ovládacím panelu stroje přehmátl a zmáčkl jsem jiné tlačítko než jsem měl. Výsledkem byla havárie stroje a nutnost servisního zásahu. U své pojišťovny jsem uplatňoval pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli. Pojišťovna výplatu pojistného plnění zamítla. Odůvodnění bylo, že ve VPP je výluka.

1. Nedodržení předepsané údržby
2. Nedodržení předepsané obsluhy
3. Nedodržení technologického postupu
Dle mě jsem neporušil nic z toho, protože přehmátnutí je nešťastná náhoda a nikoliv nedodržení postupů, kde si myslím by měl figurovat úmysl. Prosím o odpověď zda jsem v právu já nebo pojišťovna? Děkuji za odpověď Evžen.

 

ODPOVĚĎ:
Má odpověď pro Vás bude patrně zklamáním, nicméně se domnívám, že pravdu má v tomto případě pojišťovna – tzn. že na Váš případ předmětná výluka z pojištění skutečně dopadá.
Obecně platí, že škoda může být způsobena buď úmyslně či z nedbalosti. Pojišťovna na Váš případ aplikovala čl. 19.5/1 písm. s) pojistných podmínek, dle něhož se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu:
„způsobenou nedodržením předepsané obsluhy, údržby nebo technologického postupu“
Zároveň je nutné poukázat na čl. 19.5/1 písm. a) pojistných podmínek, dle něhož se pojištění nevztahuje ani na povinnost nahradit škodu nebo jinou újmu:
„způsobenou úmyslně, hrubou nedbalostí, ze svévole nebo škodolibosti“
Nelze tedy přisvědčit Vašemu názoru, že by se výluka z pojištění dle § 19.5/1 písm. s) pojistných podmínek (kterou na Váš případ pojišťovna aplikovala) mohla týkat pouze škody způsobené úmyslně. Zaprvé nic takového ze znění tohoto ustanovení nevyplývá, zadruhé je úmyslně způsobená škoda výslovně vyloučena z pojištění v písm. a) téhož ustanovení.
Pokud tedy pojistné podmínky z pojištění výslovně vylučují úmyslně způsobenou škodu (což je logické), nezbývá, než dojít k závěru, že odpovědnost za škodu způsobenou nedodržením předepsané obsluhy, údržby nebo technologického postupu se týká nedbalostního počínání zaměstnance.
Pakliže jste se při seřizování stroje přehmátl a omylem stiskl nesprávné tlačítko, čímž byla způsobena škoda, jedná se dle mého názoru o typický případ nedbalosti (v právním slova smyslu). Z tohoto důvodu se na Váš případ výše citovaná výluka z pojištění vztahuje a pojišťovna skutečně není povinna za Vás škodu zaměstnavateli nahradit.
Závěrem své odpovědi připomínám, že při způsobení škody zaměstnancem z nedbalosti je zaměstnavatel oprávněn vymáhat po zaměstnanci náhradu pouze do částky rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu – zaměstnavatel tedy nesmí po zaměstnanci vymáhat na náhradě škody více (jak to vyplývá z § 257/2 zákoníku práce).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.