Počet stránek ve webu: 43.214

zamítnutí náhrady škody