Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se zeptat, zda mám nárok na ušlý zisk. Podnikám v autodopravě. Můj zaměstnanec zavinil havárii na služebním voze (plachtová dodávka 2 měsíce stará). Stalo se tak v červnu 2021, kdy bylo vozidlo odvezeno do autorizované servisu a likvidátor pojišťovny rozhodl o opravě vozu a ne o totální škodě. Cena opravy je skoro totožná s cenou vozu.

Protože to byl nový vůz, zvolila jsem nejdražší variantu havarijního pojištění u ČSOB. Jelikož byl díky covidu na automobilovém trhu velký problém s dodávkami dílů, celková oprava bude hotova až v lednu 2022. Řešilo se také náhradní vozidlo tohoto typu, ale to nebylo k sehnání. Po celou dobu vozidlo nevydělává a platím pouze nemalé náklady, zbytečně běží platnost dálniční známky a samozřejmě vozidlo i ztratilo na hodnotě, což nám bylo sděleno i pracovníkem servisu.   Již jsem pojišťovně zaslala žádost o promítnutí se ušlého zisku i amortizace do škodné události, ale na infolince mi bylo sděleno, že se prý likvidátor vyjádří až případ uzavře.   Mám nárok na ušlý zisk a na amortizaci, když likvidátor rozhodl o opravě a ne o totální škodě, když je v této době problém sehnat náhradní díly a i stejný typ náhradního vozidla, což musel tušit? Děkuji. Lea.

 

ODPOVĚĎ:
Vaše právo na náhradu ušlého zisku a amortizaci je přímo odvislé od toho, co jste si s pojišťovnou sjednala ve smlouvě o havarijním pojištění. Je důležité, co (jaké typy škod) má být pojistným vlastně kryto, tzn. zda se pojistné vztahuje pouze na hodnotu pojištěného motorového vozidla (a jedná se tudíž pouze o pojištění majetku dle § 2849 a násl. občanského zákoníku), anebo zda se pojistné vztahuje také na ušlý zisk či jiné finanční ztráty, které mohou v důsledku pojistné události vzniknout (a jedná se tudíž zároveň o pojištění finančních ztrát dle § 2871 občanského zákoníku).
V současné chvíli Vám proto doporučuji nahlédnout do Vámi uzavřené pojistné smlouvy (resp. do pojistných podmínek, které jsou její součástí) a ověřit, jaké typy škod (majetkových újem) mají být dle této smlouvy pojistným kryty. Platná právní úprava v tomto ohledu ponechává stranám smluvní volnost, vše tedy záleží na tom, jak široce byla pojistná smlouva ve Vašem případě sjednána.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.