Počet stránek ve webu: 43.234

nárok na ušlý zisk od pojišťovny