Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

19.12.2017 jsem uzavřela pojištění majetku a domácnosti u pojišťovny Allianz. Při uzavření jsem uvedla pravdivý technický stav RD. 5.4.2018 mi bezdomovci dům zapálili, výsledek šetření Policie a Hasičů. Pachatelé nezjištěni. Vznikla totální škoda - dle statického posudku, který jsem si nechala vyhotovit.

Technik a likvidátor pojišťovny provedli prohlídku a byl mi zaslán dopis o informaci k pojistné události kde mi poj. plnění zamítají. Důvod, že Budova byla před pojištěním ve špatném technickém stavu, trhliny v rekonstrukcích, sedání zdiva, doživotí konstrukce domu. Jako důkaz je pouze tato prohlídka. Žádala jsem o důkazný materiál, ale pojišťovna žádný nemá, pouze tvrzení likvidátora. Tímto jsem údajně při uzavření pojisty uvedla nepravdivý tech. stav budovy. Co mám dělat dál? Foto před požárem jsem dohledala, mohu na základě těchto fotek nechat vyhotovit statický posudek, který vyvrátí tvrzení pojišťovny? Bude toto akceptováno? Mám i tři svědky, který dům před požárem viděli a nohou dokázat, že byl pouze na rekonstrukci nikoli na demolici, jak tvrdí poj. Jak mám postupovat, aby pojišťovna plnila? Děkuji, Apolena

ODPOVĚĎ:
Váš případ je typickým příkladem bohužel dosti častého postupu mnoha pojišťoven, kdy pojistný vztah funguje bez potíží po dobu, kdy je pojišťovně placeno pojistné, po vzniku škodní události však pojišťovna hledá jakoukoli cestu, jak se vymanit z povinnosti uhradit pojistné plnění.
V současné chvíli Vám doporučuji pokračovat v jednání s pojišťovnou s cílem zvrátit její aktuální názor. Za tímto účelem je samozřejmě zapotřebí, abyste si opatřila taková odborná vyjádření, která by 1/ vyvrátila závěry likvidátora pojišťovny a 2/ podpořila Váš názor, že při uzavírání pojistné smlouvy jste uvedla správné údaje o stavebně-technickém stavu budovy.
V této souvislosti můžete oslovit odborníka (statika) či přímo znalce z oboru stavebnictví. Seznam znalců naleznete zde:
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm
Zda je možné vyhotovit statický posudek pouze na základě fotografií budovy před požárem, popř. na základě prohlídky trosek budovy, nevím, tuto otázku Vám musí zodpovědět odborník. I pokud by však nebylo možné získat "klasický" statický posudek, můžete se pokusit opatřit alespoň odborné vyjádření, kterým by byly vyvráceny závěry likvidátora pojišťovny (jako neodborné a účelové).
Podaří-li se Vám získat odborné vyjádření/statický posudek, který by hovořil ve Váš prospěch, předložte tento podklad pojišťovně s návrhem na obnovení jednání o výplatě pojistného plnění (a to samozřejmě s upozorněním, že v případě neochoty pojišťovny k dohodě jste připravena se v této věci obrátit na soud).
Veškerou komunikaci s pojišťovnou veďte samozřejmě písemně, a to tak, abyste byla kdykoli v budoucnu schopna prokázat její obsah.
Nepovedou-li další jednání s pojišťovnou k uspokojivému výsledku, nezbude Vám, než se výplaty pojistného plnění domáhat soudní cestou. Za tímto účelem Vám doporučuji advokátní zastoupení:
www.advokatikomora.cz
S pomocí advokáta můžete pojišťovně zaslat předžalobní výzvu a následně připravit žalobu. Advokátní zastoupení můžete mít samozřejmě i dříve, a to při obnově jednání s pojišťovnou.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vliv technického stavu nemovitosti (statika) na proplacení pojistky po vyhoření bytu, domu, nemovitosti