Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám půjčku od banky s pojistkou neschopnosti splácet, kterou banka sama nabídla. Po onemocnění, kdy jsem věděla, že bude delší, jsem neprodleně kontaktovala jak banku, tak pojišťovnu, na kterou mě banka odkázala. Po skoro 4 měsících, kdy pojišťovna stále dokola požaduje různá zdravotní vyjádření, které okamžitě plním a dodávám, své pojistné plnění vůči bance pojišťovna neplní a tvrdí, že je vše stále v řešení a rozhodování.

Banka, která tento produkt této pojišťovny sama nabídla při sjednání smlouvy, mě již několikrát a nyní již naposledy vyzvala k zaplacení dlužných částek, jinak hrozí, že vše předá exekučnímu úřadu, o záznamu v rejstříku neplatičů ani nemluvím. S bankou neustále komunikuji a danou situaci (informace od pojišťovny) předávám, nicméně banka pouze mé informace eviduje v poznámkách u úvěru. Pokud si kdekoliv na splátky nyní půjčím, je prosím banka povinna po plnění pojišťovny zaplacenou částku buď ode mě či od pojišťovny vrátit mé osobě a nebo to bude vést jako mimořádnou splátku a částky navíc nevrátí? Jak situaci prosím řešit? Děkuji. Jana

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k dosti dlouhé době, po kterou pojišťovna řeší Vámi nahlášenou škodní událost, Vám doporučuji kontaktovat v této věci advokáta:
www.advokatikomora.cz
a s jeho pomocí zaslat pojišťovně výzvu k neprodlenému ukončení šetření škodní události a výplatě pojistného plnění. V této výzvě je zapotřebí pojišťovnu především upozornit na nestandardně dlouhou dobu, po kterou šetří předmětnou škodní událost (přičemž toto prodlení není v žádném případě způsobeno důvody na Vaší straně, neboť s pojišťovnou promptně spolupracujete). Pojišťovna musí být upozorněna na velmi závažné negativní finanční důsledky, které Vám její liknavý přístup přináší. Pojišťovně je vhodné stanovit přiměřenou lhůtu, v jejímž rámci očekáváte, že Vámi nahlášená škodní událost bude vyřízena s výplatou pojistného plnění. Pojišťovnu je dále vhodné informovat, že tato výzva plní rovněž funkci tzv. předžalobní výzvy (tzn. že jste připravena se urychleného vyřízení škodní události domáhat i soudní cestou).
Lze předpokládat, že výzva psaná na hlavičkovém papíře advokátní kanceláře (a opatřená kopií plné moci, kterou advokátovi udělíte) zapůsobí na pojišťovnu mocnějším dojmem, než kdybyste výzvu připravovala sama (přestože i tato varianta je samozřejmě možná).
Co se týče otázky, jak banka naloží s pojistným plněním ve chvíli, kdy před jeho poskytnutím uhradíte dlužnou částku pomocí jiné půjčky, závisí vše na znění pojistné a úvěrové smlouvy, kterou jste s pojišťovnou a bankou uzavřela. Doporučuji Vám proto tyto smlouvy důkladně prostudovat, přičemž se zaměřte na tyto otázky:
- v rámci pojistné smlouvy je podstatné, zda
a/ se na základě této smlouvy pojišťovna zavázala vyplatit pojistné plnění pouze na účet banky (resp. jiného Vašeho věřitele), anebo zda
b/ smlouva počítá s tím, že pojistné plnění může být poskytnuto i na Váš účet;
- v případě ad b/ (v odrážce výše) je dále důležité, zda jste dle pojistné smlouvy v takovém případě povinna obdržené pojistné plnění přeposlat na účet banky (resp. jiného Vašeho věřitele), anebo zda smlouva počítá i s variantou, že pojistným plněním bude kompenzována finanční ztráta na Vaší straně (způsobená například právě tím, že dlužnou částku jste musela uhradit prostřednictvím jiné půjčky) ;
- v úvěrové smlouvě je zapotřebí zjistit, jak je zde upravena problematika tzv. mimořádných splátek (tzn. zda je banka oprávněna si jako mimořádnou splátku ponechat jakoukoli částku, kterou od Vás či od pojišťovny obdrží, anebo zda musí být jakákoli mimořádná splátka jako taková Vámi označena, tzn. že pokud takto označena nebude, vznikne bance povinnost Vám takovou částku vrátit).

V tomto ohledu je nutné si uvědomit, že jak pojistná, tak úvěrová smlouva byly uzavřeny v režimu smluvní svobody, tzn. že Váš smluvní vztah s pojišťovnou i bankou se řídí především ustanoveními těchto smluv (což se vztahuje rovněž na režim poskytování pojistného plnění, jeho adresáta a poskytování tzv. mimořádných splátek).
Nepodaří-li se Vám najít v pojistné a úvěrové smlouvě výše vyjmenované informace, doporučuji Vám, abyste se obrátila přímo na pojišťovnu a banku s žádostí o zodpovězení Vašich dotazů.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Proplacení nákladů způsobených pozdním proplacením pojistky proti neschopnosti splácet z důvodu nemoci (náklady na půjčku na proplacení splátek hlavní půjčky)