Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1944 si děda a babička založili u tehdejší Lidové pojišťovny "Čechoslavia" životní pojištění. Babička na období 1.7.1944 - 1.7.1959 na částku 70.000 Kč a děda na období 1.1.1944 - 1.1.1964 na 80 000 Kč. Když se šli po ukončení pojistného období o své prostředky přihlásit, dozvěděli se, že pojištění zaniklo. Co se po roce 1945 událo jsou všeobecně známé smutné historické události.

Znovu se o záležitost zajímal otec v roce 1991. Uvažoval tak, že pojistky zanikly při znárodnění a uplatnil restituční nárok. Odpověděla mu Česká státní pojišťovna a tím že "tato pojištění nemáme v evidenci platných pojištění" a že "Nejsou rovněž uvedena v sestavách platných a nebo stornovaných pojištění z roku 1953. Platnost pojištění tedy skončila již dříve, o době a důvodu zániku však nemáme žádnou evidenci", konec citace. Připadá mi poněkud zázračné, že pojištění zaniklo a neví se jak a mám pocit, že otce odbyli s cílem nevyplatit mu nespořené peníze na pojistce. Mám originály všech dokumentů, to je pojistek, uplatnění restitučního nároku i odpovědi, ze které výše cituji. Prosím o Vaše stanovisko, je nějaká šance získat prostředky o které babička a děda ne vlastním přičiněním přišli? Pokud ano jak postupovat a domoci se případně spravedlnosti? Děkuji za Váš čas. S pozdravem František.

ODPOVĚĎ:
Šanci na získání předmětných finančních prostředků hodnotím jako velmi nízkou.
Hlavní potíž tkví ve faktu, že skutečný důvod zániku obou pojištění není znám. Lze se tudíž pouze dohadovat, zda byla pojištění zrušena na základě rozhodnutí pojišťovny, na základě nějakého právního předpisu či na základě rozhodnutí některého orgánu veřejné moci, popřípadě zda zrušení pojištění nesouvisí například s nechvalně známou měnovou reformou z roku 1953. Tato skutečnost je pro posouzení Vámi popsaného případu samozřejmě zcela zásadní. Až na základě zjištění, co bylo skutečným důvodem zániku obou pojištění, lze dovodit, zda se jednalo o akt znárodnění či jiného protiprávního omezení soukromého vlastnictví (a vznikl by tudíž restituční nárok, samozřejmě za splnění dalších podmínek).

Rovněž tři základní restituční zákony:
- zákon o mimosoudních rehabilitacích,
- zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
- zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd

se zmiňují o restitucích věcí (movitých a nemovitých), o náhradě za „znárodněné“ pojištění se zde výslovně nehovoří (což samozřejmě neznamená, že by byl případný restituční nárok vyloučen).

V současné chvíli Vám doporučuji pokusit se získat maximum informací o skutečném důvodu zániku obou pojištění. S dotazem na eventuální vznik restitučního nároku se můžete obrátit na Ministerstvo financí ČR:
http://www.mfcr.cz/
Dále můžete kontaktovat dozorový orgán v oblasti pojišťovnictví, kterým je Česká národní banka:
http://www.cnb.cz/cs/index.html
Nezapomeňte se rovněž dotázat, zda je přístupný archiv, v jehož rámci by bylo možné dohledat dokumenty, které s osudem obou pojištění souvisejí.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 87/1991 Sb. , o mimosoudních rehabilitacích
zákon č. 229/1991 Sb. , o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
zákon č. 403/1990 Sb. , o zmírnění následků některých majetkových křivd


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Restituce životního pojištění - zánik pojištění u Lidové pojišťovny Čechoslavia