Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v pronájmu v soukromém seniorském domě důchodců. Všichni tady máme svou smlouvu na odběr el. energie. Bez záloh, každý měsíc vyúčtovaná spotřeba. To má v tomto zařízení logiku. Nyní nový majitel chce, aby všichni nájemníci byli pod jedním dodavatelem energií, platili zálohy, které by se měly platit spolu s ostatními zálohami na vodu a teplo na účet majitele.

Majitel by pak elektřinu zahrnoval do ročního vyúčtování. Podle toho, co jsem si našla, není elektřina zahrnuta v nezbytných službách, které jsou v částce nájmu zahrnuty.   Prosím o radu, zda je možné, aby majitel chtěl zrušení našich soukromých smluv s dodavatelem el. energie? Děkuji. Mirka.

 

ODPOVĚĎ:
Ve Vámi popsaném případě je nutné vyjít z § 2247/1 občanského zákoníku, dle něhož platí, že:
„Strany si ujednají, která plnění spojená s užíváním bytu nebo s ním související služby zajistí pronajímatel …“
Je tedy podstatné, jaká je Vaše současná smluvní situace (a to s ohledem na fakt, že došlo – jak v dotazu uvádíte – ke změně pronajímatele).
Je-li Vaše nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, resp. má-li její platnost ještě trvat, je změna pronajímatele nerozhodná – tato smlouva platí nadále tak, jak byla ujednána. Pakliže jste si s původním pronajímatelem v nájemní smlouvě ujednala, že dodávky elektrické energie si budete řešit sama, je tato dohoda stále platná a je pouze na Vás, jakým způsobem si dodávky elektrické energie zařídíte. Nový pronajímatel Vás tedy nemůže nutit k tomu, abyste svou smlouvu s dodavatelem elektrické energie ukončila. Pokud by v tomto ohledu mělo dojít ke změně (tzn. pokud by měly být dodávky elektrické energie nově řešeny pronajímatelem), muselo by dojít k uzavření dodatku k nájemní smlouvě, s čímž byste musela samozřejmě souhlasit. Záleží tedy pouze na Vás, zda budete s návrhem nového pronajímatele souhlasit – pokud souhlasit nebudete, nemůžete být ke změně nájemní smlouvy nucena.
Pokud naopak platnost Vámi uzavřené nájemní smlouvy končí a s novým pronajímatelem bude nutné uzavřít smlouvu novou, bude nezbytné, abyste se s ním na dodávkách elektrické energie dohodla. Pakliže nový pronajímatel trvá na tom, že dodávky elektrické energie zařídí sám, nezbude Vám patrně nic jiného, než na tento návrh přistoupit (popř. nájemní smlouvu neuzavřít).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.